Zinka Moškon in Vinko Pejovnik dobitnika najvišjih priznanj PZS

PD 9. december, 2019
245
Zinka Moškon in Vinko Pejovnik dobitnika najvišjih priznanj PZS
Preteklo soboto je v Laškem potekala svečana podelitev najvišjih priznanj, ki jo Planinska zveza Slovenije pripravi vsako leto. V izjemno čast nam je, da sta med letošnjimi prejemniki tudi dva izjemno zaslužna člana Planinskega društva Šoštanj. Zinka Moškon je prejela Spominsko plaketo PZS za 75 let, Vinko Pejovnik pa Svečano listino PZS. Iskrene čestitke.

ZINKA MOŠKON je postala članica Planinskega društva Šoštanj v sredini osemdesetih let, njeno delovanje v društvu pa se je začelo leta 1991, ko je prevzela naloge tajnice. Kar nekaj mandatov, vse do leta 2011, je nadvse skrbno opravljala to delo, potem pa je postala voljena članica upravnega odbora in zdaj skrbi za članarino. Zinka je zaslužna za vrsto člankov, notic in drugega arhivskega gradiva društva. Odgovorna je tudi za izid brošure, ki so jo naredili leta 1995 ob 90-letnici PD Šoštanj. Vedno je znala prisluhniti novim idejam in je podpirala različne pristope k delu. V letu 2012 je uspešno zagnala projekt Planinske zveze Slovenije za elektronsko vodenje članarine. Od leta 2016 dalje deluje kot članica častnega razsodišča društva. Mnogo dolgoletnih članov planinskih društev s svojim marljivim in stalnim delom poskrbi, da društva rastejo in se razvijajo. Zinka je vsekakor ena izmed teh marljivih ljudi.

    VINKO PEJOVNIK je dolgoletni član Planinskega društva Šoštanj. Na začetku je opravljal naloge načelnika mladinskega odseka in bil vrsto let član upravnega odbora, v letih 1984–1991 pa mu je bilo zaupano vodenje društva. Bil je načelnik markacijskega odseka, kar mu je prineslo veliko izkušenj, zato po svojih zmožnostih rad pomaga še zdaj. Zamikalo ga je tudi vodenje drugih planincev po naših vrhovih in postal je mentor vodnikom pripravnikom. Vinko je bil vedno pripravljen deliti svoje planinske izkušnje, zato je velikokrat priskočil na pomoč mladinskemu odseku. Od leta 2009 do leta 2015 je vodil pohodniško sekcijo v Upokojenskem društvu in na ta način poskrbel za promocijo hoje v gore med svojo generacijo. Vrsto let je ponosno opravljal delo društvenega praporščaka. Društva ne bi bila uspešna brez tistih, ki vedno ob pravem času vedo, kaj je pomembno in kaj bo organizacijo vleklo naprej ter na ta način pomagalo, da društvo postane prepoznavno tako v domačem kraju kot tudi širše. Vinko je eden izmed njih. Vinko Pejovnik je za svoje delo med drugim prejel plaketo Občine Šoštanj.

Planinska zveza Slovenije (PZS) vsako leto z najvišjimi priznanji izrazi spoštovanje prejemnikom za njihovo dolgoletno neutrudno in predano prostovoljno delo v planinstvu. Na svečani podelitvi v Laškem je 7. decembra podelila svečane listine PZS 11 zaslužnim posameznikom, spominske plakete PZS 25 planincem ob življenjskih jubilejih, šest priznanj vodstva PZS za posebne dosežke ter priznanje častni član PZS, s katerim se je poklonila enemu od tvorcev slovenske himalajske zgodbe Tonetu Škarji za življenjsko delo, ki obsega dolgoletno delo v planinski organizaciji in izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega alpinizma doma in v tujini. Več si lahko preberete na spletni strani PZS. 

Iskanje