Vabilo na volilni občni zbor društva

PD 6. marec, 2015
328
Vabilo na volilni občni zbor društva

Planinsko društvo Šoštanj vabi na volilni občni zbor društva, ki bo v petek, 6. marca 2015 ob 18. uri v dvorani gasilskega doma v Šoštanju. Hkrati obveščamo vse člane, da je do 5.3.2015 odprt razpis za vse voljene funkcije v društvu (predsednik, dva podpredsednika, tajnik, blagajnik, štirje voljeni člani upravnega odbora, predsednik in dva člana nadzornega odbora, trije člani častnega razsodišča).


PLANINSKO

DRUŠTVO ŠOŠTANJ

vabi na

Volilni občni zbor,

ki bo v petek, 6. marca 2015 ob 18. uri

v dvorani Gasilskega doma v Šoštanju.

 

Dnevni red:

1.     Otvoritev, pozdrav in izvolitev organov občnega zbora

2.     Poročila predsednika, blagajnika, načelnikov odsekov ter vodij sekcij

3.     Poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča

4.     Razprava na podana poročila

5.     Predstavitev dopolnitev pravil društva in potrditev dopolnil

6.     Razrešnica organom

7.     Predstavitev kandidatov za organe PD Šoštanj

8.     Volitev organov za mandatno obdobje 2015-2017

9.     Program dela za leto 2015

10. Razno

 

Matej Kortnik, predsednik Planinskega društva Šoštanj

 

Šoštanj, 1.02.2015 

 

VLJUDNO VABLJENI !

 

Kandidaturo za voljene funkcije lahko oddate na obrazcu, ki ga najdete na povezavi http://www.sostanj.info/gradiva/pd/obrazec-kandidatura%202013-2015.pdf ali pa kandidaturo izrazite v pisni obliki na el. naslov društva info@pd-sostanj.si ali pa ustno predsedniku društva.

 

Iskanje