Vabilo na Planinski pohod na Smrekovec (1577 m) ob občinskem prazniku in 3. Dan Smrekovca

PD 16. september, 2019
260
Vabilo na Planinski pohod na Smrekovec (1577 m) ob občinskem prazniku in 3. Dan Smrekovca

Planinsko društvo Šoštanj na pobudo in v soorganizaciji Občine Šoštanj že vse od leta 2001 ob občinskem prazniku organizira vsakoletni pohod na najvišji vrh naše občine, Smrekovec 1577m. Do leta 2013 je to bila tudi ena izmed aktivnosti, ki jih je v okviru Dnevov rekreacije organizirala Športna zveza Šoštanj. V letu 2017 pa smo tradicionalni pohod na Smrekovec v dogovoru z župani treh občin, ŠoštanjaČrne na Koroškem in Ljubnega ob Savinji, ki se stikajo na Smrekovškem pogorju in društvi, ki so združena v Naravovarstveni zvezi Smrekovec, razširili na skupno druženje na Smrekovcu, ki smo ga poimenovali DAN SMREKOVCA. Na tej prireditvi se lahko prebivalci vseh treh občin in seveda vsi ostali ljubitelji gora udeležijo enega izmed pohodov, organiziranega do Doma na Smrekovcu iz različnim smeri. Poleg tega pa lahko v okviru različnih aktivnosti bolje spoznajo Smrekovško pogorje z naravovarstvenega vidika, saj je to tudi območje posebnih naravnih vrednot.

PD Šoštanj bo organiziral vzpon na Smrekovec iz smeri Šaleške doline in sicer se ob 8.30h zberemo na sedlu Honec 825m pod Sv. Križem v Belih Vodah. Od tam se odpravimo po planinski poti XIV. divizije mimo Berložnika do Doma na Smrekovcu 1377m in nato nadaljujemo do vrha Smrekovca 1577m, kjer bo okoli 11. ure skupinsko fotografiranje. Sledi povratek do Doma na Smrekovcu, kjer bo Naravovarstvena zveza Smrekovec v sodelovanju z društvi, ki so včlanjena v zvezo, izvedla naravovarstvene aktivnosti vključno z možnostjo ogleda Interpetacijske točke  Geoparka Karavanke »Smrekovec – ugasli velikan«. Ob 12. uri bo krajši kulturni program v organizaciji PD Črna na Koroškem in pozdrav županov ter predstavnikov organizatorjev. Sledi pogostitev sodelujočih, kar organizirajo in financirajo vse tri sodelujoče občine (Šoštanj, Črna na Koroškem in Ljubno ob Savinji) ter planinska zabava, ki jo organizira oskrbnik Doma na Smrekovcu. Okoli 14.30h se bomo podali nazaj do izhodišča, kamor bomo prispeli okoli 16. ure.

Istočasno bomo organizirali turno-kolesarski vzpon do Doma na Smrekovcu. Več informacij o samem kolesarjenju je na voljo v Popotniku na strani Turno-kolesarskega odseka.

Iskanje