Vabilo na občni zbor Planinskega društva Šoštanj

PD 11. marec, 2011
246
Vabilo na občni zbor Planinskega društva Šoštanj

PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ vabi na VOLILNI OBčNI ZBOR, ki bo v petek, 11. marca 2011, ob 18. uri v dvorani Gasilskega doma v Šoštanju.


PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ vabi na

VOLILNI OBčNI ZBOR,

ki bo v petek, 11. marca 2011, ob 18. uri v dvorani Gasilskega doma v Šoštanju.

Dnevni red:

  1. Otvoritev, pozdrav in izvolitev organov občnega zbora
  2. Poročila predsednika, blagajnika, načelnikov odsekov ter vodij sekcij
  3. Poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča
  4. Razprava na podana poročila
  5. Razrešnica organom
  6. Predstavitev kandidatov za organe
  7. Volitve kandidatov za mandatno obdobje 2011 – 2013
  8. Program dela za leto 2011
  9. Razno

 

VABLJENI!

Pozivamo vse člane PD Šoštanj, da predlagajo kandidate za organe PD Šoštanj v mandatnem obdobju 2011 – 2013. Svoje pisne predloge pošljite na: PD Šoštanj, Kajuhova cesta 15, 3325 Šoštanj ali na info@pd-sostanj.si.

Predsednik PD Šoštanj:
Jure DREV

Iskanje