Vabilo na občni zbor Planinskega društva Šoštanj

PD 6. marec, 2009
256
Vabilo na občni zbor Planinskega društva Šoštanj
PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ vabi na VOLILNI OBčNI ZBOR, ki bo v petek, 6. marca 2009, ob 18. uri.
PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ

vabi na


VOLILNI OBčNI ZBOR
 
ki bo v petek, 6. marca 2009, ob 18. uri v dvorani Gasilskega doma v Šoštanju

Dnevni red:

1. Otvoritev, pozdrav in izvolitev organov občnega zbora
2. Poročila predsednika, blagajnika, načelnikov odsekov ter vodij sekcij
3. Poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča
4. Razprava na podana poročila
5. Predstavitev projekta planinskega muzeja
6. Razrešnica organom
7. Predstavitev kandidatov za organe
8. Volitve organov za mandatno obdobje 2009-2011
9. Program dela za leto 2009
10. Razno
 
VABLJENI! 

Pozivamo vse člane PD Šoštanj, da predlagajo kandidate za organe PD Šoštanj v mandatnem obdobju 2009-2001. Svoje pisne predloge pošljite na:


PD Šoštanj, Kajuhova cesta 15, 3325 Šoštanj ali
info@pd-sostanj.si
 
Predsednik PD Šoštanj
Vlado Stropnik

Iskanje