Svečana seja Občinskega sveta Občine Šoštanj

PD 4. oktober, 2008
288
Svečana seja Občinskega sveta Občine Šoštanj
Občina Šoštanj praznuje 30. septembra v spomin na prvo znano ohranjeno listino, s katero je Friderik Celjski Šoštanju podelil trške pravice, svoj praznik. Na praznični večer je v Kulturnem domu Šoštanj potekala svečana seja Občinskega sveta Občine Šoštanj - Na svečanosti so priznanja prejeli letošnji občinski nagrajenci.

Svečana seja Občinskega sveta Občine Šoštanj

Občina Šoštanj praznuje 30. septembra v spomin na prvo znano ohranjeno listino, s katero je Friderik Celjski Šoštanju podelil trške pravice, svoj praznik. Na praznični večer je v Kulturnem domu Šoštanj potekala svečana seja Občinskega sveta Občine Šoštanj, katere so se med drugim udeležili številni gostje – med njimi župan Mestne občine Velenje Meh, župana občin Šmartno ob Paki in Cerkvenjak Podgoršek in Kraner, direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Rotnik, častna občana občine Šoštanj Pribožič in Jazbečeva, številni predstavniki podjetij in seveda mnogi občani.

Na svečanosti so priznanja prejeli letošnji občinski nagrajenci. častna občanka Občine Šoštanj za leto 2008 je dr. Cvetka Tinauer (predlagala sta jo občinska odbora N.Si in SD), ki je kot osemletna predsednica Krajevne skupnosti Šoštanj in na številnih drugih področjih »nedvomno pustila izjemno pomemben pečat pri razvoju mesta in občine Šoštanj in si zasluži status častne občanke Občine Šoštanj,« so med drugim v obrazložitvi napisali predlagatelji priznanja. Eden njenih bolj prepoznavnih projektov je barvanje fasad v Šoštanju – projekt Mesto svetlobe, kot predsednica krajevne skupnosti pa je med drugim imela izjemen posluh za kulturna, športna in druga društva v kraju, vrata njene pisarne so bila odprta za vsakega krajana, za vsakogar je tudi našla prijazno besedo in pravi nasvet.

Priznanji Občine Šoštanj za leto 2008 sta prejela Planinsko društvo Šoštanj in skupaj požrtvovalna šoštanjska gasilca Boris Goličnik in Nejc Kortnik.

V Planinsko društvo Šoštanj je včlanjenih več kot 300 planink in planincev, ki se lahko udeležijo več kot 20 izletov, pohodov in tur letno. V okviru društva, ki deluje že več kot 100 let, delujejo mladinski, vodniški in markacijski odsek, društvo upravlja dve obhodnici, in sicer Trško pot okoli Šoštanja in Ravensko pot.

Boris Goličnik in Nejc Kortnik sta si priznanje prislužila predvsem s svojo požrtvovalnostjo in delovanjem na prostovoljni bazi. S hrabrim dejanjem sta se izkazala januarja 2008, ko sta iz Družmirskega jezera rešila občana, čeprav sta s tem ogrožala tudi lastno življenje.

Plakete Občine Šoštanj za leto 2008 pa: Moški pevski zbor Ravne, Anton Irman, Ivan Sevšek, Ivan Kumer, Moški pevski zbor Lokovica in doc. dr. Tone Ravnikar.

Moški pevski zbor Ravne aktivno deluje že več kot tri desetletja, s svojim ubranim petjem sodelujejo na številnih prireditvah, zbrali pa so tudi že veliko število priznanj v občinskem in regionalnem obsegu.

Anton Irman, čevljarski mojster, je svojo čevljarsko delavnico v Šoštanju odprl leta 1973, tudi po upokojitvi pa še vedno vsako jutro prvi odpre čevljarsko delavnico in opravi vsa obrtnišo-čevljarska dela, svoje znanje pa prenaša na zaposlene, predvsem na sina Mirana, ki danes vodi delavnico, in vnuka Uroša. Anton Irman je neke vrste nadaljevalec večstoletne čevljarske in usnjarske dejavnosti v Šoštanju.

Ivan Sevšek je že 20 let član MePZ Svoboda Šoštanj, 15 let pa njegov predsednik. Pod njegovim predsedovanjem se je gmotni položaj zbora precej izboljšal, s svojim zgledom pa je znal motivirati člane zbore, da so prevzeli različne zadolžitve.Pevci imajo pod njegovim predsedovanjem občutek, da je kvalitetno delovanje zbora zelo enostavno.

Ivan Kumer je ravenski sinonim za vsestransko aktivnega krajana, ki je vedno pripravljen k družabnemu dogajanju dodati svoj zajeten delež.

Moški pevski zbor Lokovica deluje že 57 let in gonilna sila kulturnih prireditev v kraju, njihov glas pa so slišali že v mnogih krajih po Sloveniji.

Doc. dr. Tone Ravnikar je prepoznaven zaradi svojega znanstveno – raziskovalnega dela, poleg tega pa tudi  zaradi najrazličnejših aktivnosti, povezanih z javnim življenjem. Zaradi njegovih zanimivih predstavitev zgodovine in razvoja Šoštanja in Šaleške doline se starejši z nostalgijo spominjajo časov bogatega kulturnega in gospodarskega življenja, pri mlajših pa sproža zavedanje o pomenu medsebojnega sodelovanja in spoštovanja.

Nagrajencem sta čestitala župan Darko Menih in predsednik Komisije za priznanja Roman Kavšak.

Prisotne v polni dvorani šoštanjskega kulturnega doma je nagovoril župan Darko Menih, ki je predstavil projekte, ki jih je Občina Šoštanj izvedla v preteklem letu. Ni jih bilo malo – največji je zagotovo Revitalizacija zgodovinskega središča Šoštanj – Muzej usnjarstva I. faza. Seveda pa občina vodi in izvaja še številne druge projekte: obnova zdravstvene postaje, vile Mayer, podružnične šole v Topolšici, prenova in priprava dokumentacije za prenovo številnih cest, načrtovanje izgradnje domov krajanov, izgradnja in vzdrževanje kanalizacijskih in vodovodnih sistemov; skrbi za izgradnjo, vzdrževanje, prenavljanje in posodabljanje športne infrastrukture, skrbi za kvalitetno preživljanje prostega časa svojih občanov s poudarkom na mladih, pripravlja prostorske akte, ki omogočajo nadaljnji razvoj mesta in celotne občine.
Župan se je posebej zahvalil vsem štirim gasilskih društvom, saj so njihovi člani vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, pohvalil je tudi dejavnost ostalih društev v občini, posebej je izpostavil dva, ki letos praznujeta 60. obletnico delovanja, in sicer Košarkarski klub Elektra in Moto veterane Šoštanj. Na kulturnem področju pa seveda ne gre spregledati Zavoda za kulturo, ki skrbi za bogat kulturni utrip  kraja.

Občina Šoštanj je v okviru občinskega praznika izdala tudi brošuro, v kateri so na 52 straneh predstavljeni občinski projekti, ki jih je občina izvedla ali jih še izvaja v letu 2008, in tudi nekaj tistih, ki jih načrtuje v prihodnjem letu. Brošura je občina poslala na vsa gospodinjstva v občini.

Ob koncu prireditve, na kateri je za kulturni program poskrbel pevski zbor Osnovne šole Šoštanj, je župan posebej čestital še Jolandi Belavič, ki je Slovenijo in občino Šoštanj uspešno zastopala na paraolimpijskih igrah v Pekingu letos septembra.

Iskanje