Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanja

PD 25. maj, 2004
445
Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanja
V nedeljo, 23. maja 2004, se je malo pred 17. uro z razglasitvijo rezultatov pri Andrejevem domu na Slemenu zaključilo sedmo Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje v organizaciji Planinskega društva Šoštanj in Mladinske komisije pri Planinski zvezi

SLOVENSKO PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE ŠOŠTANJ 2004

V nedeljo, 23. maja 2004, se je malo pred 17. uro z razglasitvijo rezultatov pri Andrejevem domu na Slemenu zaključilo sedmo Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje v organizaciji Planinskega društva Šoštanj in Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije. Na to največje planinsko tekmovanje v Sloveniji  se je prijavilo 106 ekip, tudi zaradi ne najugodnejšega vremena pa se ga je udeležilo 86 ekip oz. skupno 351 tekmovalcev iz celotne Slovenije.

S tekmovanjem so mladinci in mlajši člani ter ekipe v težji odprti kategoriji pričeli v soboto s startom pri župnijski cerkvi Sv. Mihaela v Florjanu. Trasa proge je potekala čez Skorno in Lepo Njivo do Belih Vod, tekmovalci pa so na kontrolnih točka reševali praktične naloge iz planinskih vozlov, orientacije in poznavanja planinskih koč. V večernem delu so reševali teste iz Planinske šole, splošnega planinskega znanja, poznavanja zgodovine planinstva iz zahodnega dela Šaleške doline, varstva narave ter vrisovanja točk na karte. Nočna tekma je bila zaradi dežja in premočenih tekmovalcev (že na dnevni tekmi so tekmovalci tekmovali v dežju) odpovedana. Tekmovalci so nato prespali v podružnični osnovni šoli v Belih Vodah in se naslednji dan podali na progo do Andrejevega doma na Slemenu, kjer je bil tudi cilj tekmovanja.

Za vse ostale kategorije (osnovnošolci, starejši člani, družine in tekmovalci v lažjih odprtih kategorijah) se je tekmovanje pričelo v nedeljo s startom pri podružnični osnovni šoli v Topolšici. Proge so potekale preko Topolšice, Florjana in Zavodenj do Andrejevega doma na Slemenu. Tudi v teh kategorijah so tekmovalci reševali teste zgoraj omenjenih tem in na kontrolnih nalogah izvajali praktične naloge iz orientacije, prve pomoči, varstva narave, vozlov ter poznavanja planinskih koč in gorstev.

Med čakanjem na razglasitev rezultatov je potekal tudi posvet planinskih orientacistov, na katerem so predstavniki iz vse Slovenije obravnavali problematiko organizacije planinskih orientacijskih tekmovanj in preučili možnosti za pridobitev finančnih sredstev iz občinskih proračunov.

Vse tekmovalce in organizatorje so na koncu pozdravili in razglasili končne rezultate Milan Kopušar, župan občine Šoštanj in poslanec v Državnem zboru RS, Jure Cencelj, predsednik Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije, Dušan Prašnikar, vodja Odbora za orientacijo pri Mladinski komisiji PZS in Bojan Rotovnik, predsednik Planinskega društva Šoštanj.

Končni rezultati:

Kategorija A (učenci do vključno šestega razreda OŠ): 1. PD BOč KOSTRIVNICA;  2. PD GORNJA RADGONA; 3. PD POLZELA;  4. PD LAŠKO; 5. PD RADOVLJICA; 6. PD RUŠE; 7. PD VRANSKO; 8. PD VUZENICA; 9. PD GORNJI GRAD; 10. PD PREVALJE; 11. PD VINSKA GORA; 12. PD SLIVNICA PRI CELJU; 13. PD DOBROVLJE BRASLOVčE – diskvalifikacija

Kategorija B (učenci v sedmem in osmem razredu): 1. PD DOBROVLJE BRASLOVčE;  2. PD BOč KOSTRIVNICA; 3. PD PODNANOS; 4. PD LAŠKO ; 5. PD PTUJ;  6. PD RAVNE NA KOROŠKEM; 7. PD ZABUKOVICA;  8. PD RUŠE;  9. PD PREVALJE; 10. PD OŽBALT KAPLA; 11. PD SLOGA ROGATEC; 12. PD VIPAVA; 13. PD VINSKA GORA; 14. PD LJUBNO OB SAVINJI - diskvalifikacija

Kategorija C (mladinci od 1. letnika SŠ do vključno 26. leta): 1. PD LAŠKO;  2. PD DOMŽALE;
3. PD GORNJI GRAD; 4. PD ŽALEC; 5. PD LJUBLJANA MATICA; 6. PD POLJčANE ; 7. PD ZABUKOVICA; 8. PD VIPAVA; 9. PD SLOGA ROGATEC; 10. PD DOBROVLJE BRASLOVčE 11. PD PTUJ; 12. PD DRAVOGRAD; 13. PD AJDOVŠčINA; 14. PD ZAGORJE; 15. PD SLIVNICA PRI CELJU

Kategorija D (člani od 27. do vključno 39. leta starosti): 1. PD VELENJE;  2. PD SLIVNICA PRI CELJU; 3. PD LOVRENC NA POHORJU; 4. PD ZABUKOVICA; 5.PD POLJčANE; 6. PD ŠEMPETER

Kategorija E (starejši člani nad 40. letom starosti): 1. PD POLZELA; 2. PD GORNJI GRAD; 3. PD RUŠE; 4. PD DOBROVLJE BRASLOVčE; 5. PD PTUJ; 6. PD LJUBNO OB SAVINJI; 7. PD OŽBALT KAPLA; 8. PD BOč KOSTRIVNICA; 9. PD SLOGA ROGATEC - diskvalifikacija


Kategorija F (družine): 1. PD RUŠE; 2. PD DOBROVLJE BRASLOVčE; 3. PD NAZARJE; 4. PD PTUJ; 5. PD SLOGA ROGATEC

Kategorija G1 (lažja odprta kategorija): 1. PD VINSKA GORA; 2. LUMPIJI; 3. PD POLZELA; 4. PD VIPAVA; 5. PD ZABUKOVICA 1

Kategorija G2 (lažja odprta kategorija - tekmovali na najlažji progi): 1. PD VRANSKO; 2. PD BOč KOSTRIVNICA; 3. PD ZABUKOVICA 1; 4. PD GORNJA RADGONA 1; 5. PD GORNJA RADGONA 2;  6. PD OŽBALT KAPLA; 7. PD SLOGA ROGATEC 2; 8. PD SLOGA ROGATEC 1; 9. PD ZABUKOVICA 2 – diskvalifikacija; 10. PD PTUJ - diskvalifikacija

Kategorija H (težja odprta kategorija): 1. GRS CELJE;  2. PZS INŠTRUKTORJI 2; 3. PZS INŠTRUKTORJI 1; 4. PD VRANSKO; 5. PD PODNANOS; 6. PD LJUBLJANA MATICA; 7. DT RAŠIŠKEGA RODU; 8. PD NOVA GORICA; 9. PD SLOGA ROGATEC

Organizacija Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja  zahteva veliko dela in finančnih sredstev. V organizacijo in izvedbo tekmovanja sta največ dela vložila Andreja Konovšek (vodja) in Bojan Rotovnik (tehnični vodja), v ožjem organizacijskem odboru je sodelovalo še pet članov (Barbara Mavsar, Brina Jerič, Matej Kortnik, Jure Grudnik in Janez Kugonič), skupno pa je na pri sami izvedbi pomagalo okoli 40 aktivnih  članov Planinskega društva Šoštanj.

Tekmovanje so podprli: Fundacija za šport in Občina Šoštanj (glavna pokrovitelja), Kmetijska zadruga Šaleška dolina z.o.o., založba Sidarta, založba Znanstveno raziskovalnega centra SAZU, Hervis, Mlekarna Celeia, Pekarna Presta, Pekarn in trgovina Roter, ERA d.d., Termoelektrarna Šoštanj, Gostilna in pizzerija Kajuh, Zavod za kulturo Šoštanj, Geodetski zavod Celje in Planinska zveza Slovenije ter planinska društva Ljubljana Matica, Maribor Matica, Celje Matica, Domžale in Kranj.

Pomagali so nam tudi taborniki rodu Pusti grad Šoštanj, GRSS - postaja Celje, krajevne skupnosti Bele Vode, Topolšica in Šentvid, podružnični osnovni šoli v Belih Vodah in Topolšici, gasilci PDG  Lokovica in Topolšica ter župnijski urad Sv. Mihaela Šoštanj.

Vsem hvala in nasvidenje na Slovenskem planinskem tekmovanju 2005, ki bo naslednje leto potekalo v Laškem.

Podrobnejše informacije o tekmovanju in vsi rezultati so dostopni na spletni strani www.orientacija.net.

Andreja KONOVŠEK

Iskanje