Simbolična predstavitev ob 100-letnici društva

PD 13. januar, 2005
255
Simbolična predstavitev ob 100-letnici društva
Petega marca 1904 so v Šoštanju, v takratnem hotelu Avstria (zdajšnjem Kajuhovem domu), ustanovili šaleško podružnico Slovenskega planinskega društva s sedežem v Šoštanju. Leto 2004, stoto leto organiziranega planinstva v Šoštanju in ...

VEčER: Sreda, 12. Januar 2005 - Stran: CELJSKO, SAVINJSKA, ŠALEŠKA DOLINA

Planinsko društvo Šoštanj končuje aktivnosti iz jubilejnega leta

Simbolična predstavitev ob 100-letnici društva

V letu 2005 bo Planinsko društvo Šoštanj pripravilo 17 izletov v domače in tuje gore

Petega marca 1904 so v Šoštanju, v takratnem hotelu Avstria (zdajšnjem Kajuhovem domu), ustanovili šaleško podružnico Slovenskega planinskega društva s sedežem v Šoštanju. Leto 2004, stoto leto organiziranega planinstva v Šoštanju in Šaleški dolini, je PD Šoštanj proslavilo z vrsto prireditev. Dejavnost jubilejnega leta bodo zaključili jutri v Mestni galeriji na Trgu bratov Mravljak. Prireditev je zasnovala Jožica Andrejc. S projekcijami bodo simbolično predstavili opravljeno delo v jubilejnem letu, izšla pa bo tudi nova številka glasila PD Šoštanj Planinski popotnik.

PD Šoštanj je ob 100. obletnici ustanovitve šaleške podružnice Slovenskega planinskega društva 5. marca 2004 odkrilo na Kajuhovem domu v Šoštanju spominsko ploščo. Planinsko društvo je organiziralo zaključno tekmovanje slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja, na katerem je sodelovalo blizu 400 planincev iz vse Slovenije. V okviru tekmovanja je bil tudi posvet planinskih orientacistov.

Vse leto so namenjali posebno pozornost projektu Ohranimo Smrekovec. Pripravili so planinski živžav za malčke iz vrtca Šoštanj in otroke iz obeh šoštanjskih osnovnih šol, Bibe Roecka in Karla Destovnika - Kajuha. Odprli so Ravensko planinsko pot in pripravili prvi pohod po njej itd. Prireditve ob jubileju so se vrstile tako rekoč iz meseca v mesec.

Kot je povedal Bojan Rotovnik, predsednik PD Šoštanj, bodo društvene dejavnosti razgibane tudi v letu 2005. Pripravili bodo 17 izletov v domače in tuje gore ter poletni in zimski tabor za mlade planince. Tabor za starejše planince bo predvidoma oktobra v jugovzhodni Srbiji, v Nišu in njegovi okolici. Med letošnjimi aktivnostmi velja posebej omeniti tudi pohod od Kotelj do Belih Vod, po poti, ki jo je opisal Lovro Kuhar - Prežihov Voranc. Na binkoštno soboto ga bodo letos pripravili že drugič. Prizadevajo si, da bi pohod postal tradicionalen, pri organizaciji in izvedbi pa naj bi sodelovala tudi planinska društva s Koroškega.

Lani je bilo v Planinskem društvu Šoštanj 335 članov. V okviru društva delujeta dve planinski sekciji, v krajevni skupnosti Gaberke in sekcija Zlatorog, v kateri so združeni planinci, ki se odpravljajo na težje ture. V ustanavljanju pa sta še sekciji v Društvu upokojencev Šoštanj in v krajevni skupnosti Lokovica.

Iskanje