Protest planincev ob brezbrižnem uničevanju narave

PD 31. avgust, 2009
290
Protest planincev ob brezbrižnem uničevanju narave

Naravovarstveniki pogosto opozarjajo na nedopustne vožnje z motornimi kolesi v naravi, ki v gozdovih in na pohodniških poteh puščajo nepopravljive posledice. Da bi izpostavili pomen varovanja narave in opozorili na uničevalne vožnje z motornimi vozili, so ...


VEčER: 28.8.2009 - Stran: KOROŠKA

Protest planincev ob brezbrižnem uničevanju narave

MDO planinskih društev Podravja na vožnje z motornimi vozili na Pohorju opozoril s tablo pri Ribniški koči, namesto ukrepov za zaščito narave tabla izginila

Naravovarstveniki pogosto opozarjajo na nedopustne vožnje z motornimi kolesi v naravi, ki v gozdovih in na pohodniških poteh puščajo nepopravljive posledice. Da bi izpostavili pomen varovanja narave in opozorili na uničevalne vožnje z motornimi vozili, so člani meddruštvenega odbora (MDO) planinskih društev Podravja in drugi planinci ob priložnostnem naravovarstvenem pohodu nedavno na Pohorju pri Ribniški koči namestili opozorilno tablo. Vendar njihovo pisno opozorilo pred kočo ni prestalo niti letošnjega poletja, saj je bila tabla kmalu odstranjena. Zato so udeleženci opozorilne akcije nad dogajanjem na pobočju Pohorja, kot tudi v drugih pohodniških območjih, toliko bolj zaskrbljeni. Že odnos do table, ki so jo kmalu po namestitvi odstranili neznani storilci, ponazarja siceršnji odnos do narave, ki je zlasti poleti izpostavljena uničevalnim vožnjam z motornimi vozili, ugotavlja vodja odbora za varstvo narave pri meddruštvenemu odboru planinskih društev Podravja Darko Lorenčič.

Na tabli je bilo zapisano opozorilo, da je vožnja z vozili v naravnem okolju prepovedana. "Hrup in vožnja z vozili, kamor sodijo tudi planinske poti in poti, namenjene spravilu lesa, vznemirjata prostoživeče živali. Nemir je za nekatere živalske vrste lahko usoden. Vožnja po brezpotjih uničuje ogrožene in zavarovane rastline. Zareze, ki jih puščajo kolesa v tleh, so žarišče erozije. Nenazadnje hrup in objestna vožnja motita in ogrožata tudi pohodnike in planince," je bilo zapisano na izginuli tabli. Ob koncu tega sporočila je bil dodan še poziv ljudem, naj, če opazijo tovrstne vožnje, ne bodo brezbrižni in naj to tudi sporočijo na številko 113 ali 080 1200.

Lorenčič pojasnjuje, da bodo v društvu tablo kmalu nadomestili z novo in da so pripravili še več opozorilnih sporočil. Bistvo problema pa seveda ni v namestitvi nove table, ki jo sicer lahko večkrat zamenjajo, ampak v širši družbeni (ne)odgovornosti. Lorenčič poudarja, da so ob uničenju te table opozorili vrsto pristojnih ustanov, od ministrstva za okolje in prostor, ministrstva za notranje zadeve, zavoda za gozdove do občine Ribnica na Pohorju, protestno pismo pa so naslovili tudi na medije. Njihov namen je spodbujati dvig družbene odgovornosti, saj ugotavljajo, da so vožnje z motorji v naravi postale skoraj povsem običajne, pri tem pa vrsta ljudi živi v prepričanju, da so tudi dovoljene. V društvu ocenjujejo, da bi morala pri tem bolj sodelovati in ukrepati tudi država kot podpisnica vrste mednarodnih dokumentov, s katerimi se je zavezala k varovanju narave. "Ne povzroča se le škoda v naravi in ob uničevanju dreves tudi gospodarska škoda, povzročena je tudi škoda turističnemu razvoju, ki si ga želimo na teh območjih," je dejal Darko Lorenčič. Škoda v naravi je nepopravljiva in opazna, dodaja vodja odbora za varstvo narave pri MDO Planinskih društev Podravja. "če omenim samo pobočje med Ribniško kočo in Lovrenških jezer lahko v primerjavi z obdobjem izpred petih let ugotovim, da je bila tod zgledna urejena pot. Zdaj je na njej zaradi voženj z motorji več globokih jarkov, ki jih padavinske vode, tudi zadnja neurja, še poglabljajo. To resnično zareže globoko in pusti trajne posledice," je zaskrbljen Lorenčič.

Ohranimo Smrekovec

Na problem voženj z motornimi vozili v naravi so pod okriljem planinskega društva Šoštanj opozorili tudi v okviru projekta Ohranimo Smrekovec. Že pred leti so opazili, da se vožnje na Smrekovškem pogorju razširile na gozdne vlake in planinske poti. V sodelovanju z več društvi so izdelali tudi zloženko in spletno stran, na kateri opozarjajo na naravne vrednote tega pogorja.


FOTO: Pohorje - vožnje z motornimi vozili v naravi puščajo posledice
(arhiv MDO Planinskih društev Podravja)

Iskanje