Planinsko orientacijsko tekmovanje v Gornjem Gradu

PD 22. marec, 2004
235
Planinsko orientacijsko tekmovanje v Gornjem Gradu
Planinsko društvo Gornji Grad v soboto, 27. marca, organizira 2. planinsko orientacijsko tekmovanje za ligo Smrekovec v sezoni 2003/2004. Več v razpisu. Prijave pri Barbari Mavsar 041 934 488 - čimprej.

                 MLADINSKI ODSEK PLANINSKEGA DRUŠTVA GORNJI GRAD
          
                                                           objavlja razpis za

                            2. PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE
v Področni planinski orientacijski ligi Smrekovec v sezoni 2003/04, ki bo

                                                      v soboto, 27. marca 2004.

Začetek tekmovanja bo ob 8:30 uri. Start bo pri vrtcu v Bočni, cilj pa na travnatem igrišču na Homu. Tekmovanje bo predvidoma zaključeno do 14. ure.

POT je organizirano po Pravilih za planinska orientacijska tekmovanja. Ekipe lahko štejejo od 3 do 5 članov, ne glede na spol. Vsi tekmovalci morajo imeti s seboj planinsko izkaznico s plačano članarino za leto 2004, tekmovalci organizacij izven PZS pa morajo imeti s sabo dokument za identifikacijo. Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.

Tekmovalci tekmujejo v kategorijah:
A   otroci do vključno 6. razreda osnovne šole
B   učenci 7. in 8. razreda osnovne šole
C   mladina (od 1. letnika SŠ do vključno 26. leta starosti)
D   mlajši člani (od 27. do vključno 39. leta starosti)
E    starejši člani (nad 40. letom starosti)
F    družine (vsaj eden od staršev in otroci do 18. leta starosti)
G   lažja odprta kategorija
H   težja odprta kategorija


Podatki o karti: Državna topografska karta, Gornji Grad, M=1: 25 000, zadnja reambulacija l.1998.

Za ekipe v kategorijah C, D, E in H je potrebno popolno znanje orientacije z uporabo karte in kompasa. Ekipe potrebujejo tudi pisalo, ravnilo, kotomer (geotrokotnik), šestilo in kalkulator.
Za ekipe v ostalih kategorijah je potrebno osnovno znanje orientacije z vrisanimi kontrolnimi točkami in potrebujejo le pisalo in kompas.


Ekipe bodo na tekmovanju reševale naloge, ki so navedene v 19. členu Pravil za planinska orientacijska tekmovanja.
Vsako uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav za prenos govora med tekmovanjem z namenom pridobivanja informacij o progi bo organizacijski odbor smatral za hudo kršitev 25.člena pravil. V tem primeru sledi diskvalifikacija ekipe.

 
Prijave ekip sporočite najkasneje do torka, 23. marca 2004, na telefon: 041 678-195 (Nataša), na e-mail: primoz.bezovsek@siol.net ali na naslov Nataša Bezovšek, Attemsov trg 35, 3342 Gornji Grad.
V primeru slabega vremena bo tekmovanje prestavljeno, kar bo sporočeno vodjem ekip najkasneje dan pred tekmovanjem.


Planinski pozdrav!                                                                            MO PD Gornji Grad

Iskanje