Ohranimo Smrekovec: nove spletne strani

PD 28. oktober, 2004
263
Ohranimo Smrekovec: nove spletne strani
V okviru projekta Ohranimo Smrekovec, ki ga finančno podpirata Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske in Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, so bile izdelane tudi spletne strani SMREKOVEC.net!

IZJAVA ZA JAVNOST - 27. vinotoka 2004


Dobrodošli na novih spletnih straneh: www.smrekovec.net!

Spletne strani so drugi sklop v projektu Ohranimo Smrekovec, nastale s finančno podporo iz programa Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske Matra Knip, programa za ohranjanje naravnih območij vzhodne in srednje Evrope.

Projekt Ohranimo Smrekovec je program osveščanja obiskovalcev o naravnih vrednotah Smrekovškega pogorja, ki obsega Savinjsko-Šaleško in Koroško regijo. Pogorje je biser slovenske pokrajine, njegova ekološka vrednost pa prerašča že na mednarodno raven. Zavzemanja za ohranitev naravne dediščine Smrekovškega pogorja so privedla do vzpostavitve delovanja »Projektne skupine civilne družbe za ohranitev Smrekovca«. V njej delujemo predstavniki Planinskega društva Šoštanj, Lovske družine Smrekovec, Krajevne skupnosti Bele Vode, gozdarji ter posamezni lastniki zemljišč. Naše skupne pobude in namere smo strnili v projekt »Ohranimo Smrekovec«.

Projekt je sestavljen iz treh sklopov: zloženke, spletnih strani in dokumentarnega filma. 26.09.2004 je na pohodu na Smrekovec 1577 m izšla zloženka, ki na slikovit in poučen način predstavlja naravo Smrekovškega pogorja. Zloženka je izšla v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. V teh dneh pričenjamo z razdeljevanjem zloženke na sosednja društva in krajevne skupnosti pod Smrekovškim pogorjem ter turistične info-centre. Želimo jo predstaviti tudi v osnovnih šolah ter na občinah Šoštanj, Ljubno ob Savinji in črna na Koroškem. Na dan pohoda so bile postavljene tudi obveščevalne table, ki stojijo ob cesti na Smrekovec. Z nameščenimi tablami želimo opozoriti obiskovalce na posebnosti območja v katerem se nahajajo in jih pozvati k spoštovanju zahtev njegovih gozdnih prebivalcev.

Spletne strani vam ponujajo celovit pregled naravnih vrednot Smrekovškega pogorja, možnosti okolju prijaznega obiskovanja ter opise vasi pod pogorjem. Na njih boste našli zanimive informacije, prispevke strokovnjakov z različnih področij naravoslovnih ved, interaktivno karto, spletno izobraževalno igro, ponudbo eko-turizma in še marsikaj drugega. Zaenkrat so na voljo v slovenskem jeziku, čez dober mesec pa bo aktivirana tudi varianta v nemščini in angleščini.

S spletnimi stranmi želimo opozoriti širšo javnost na dragocenosti, ki ležijo pred našim domačim pragom. Hkrati izpostavljamo njihove probleme ter spodbujamo skrb za ohranjanje naše naravne dediščine. Vabljeni k ogledu! Sodelujte v gibanju za ohranitev Smrekovca!

Projektna skupina civilne družbe
za ohranitev Smrekovca
vodja: Martina Pečnik

Iskanje