Občni zbor 2024

PD 6. februar, 2024
1964
Občni zbor 2024

Pretekli petek je v Gasilskem domu v Šoštanju potekal občni zbor Planinskega društva Šoštanj. Ponavadi zbor članov poteka v prvem tednu v mesecu marcu, a letos je bil izveden mesec prej, saj 5. marca društvo prireja svečano prireditev ob 120-letnici društva, ravno na dan, ko je bila ustanovljena Šaleška podružnice Slovenskega planinskega društva, predhodnica Planinskega društva Šoštanj.


Dogodek je obiskalo preko 100 planincev in planink, ki so lahko slišali poročila predsednika, blagajnika, nadzornega odbora, disciplinske komisije ter poročila vseh odsekov in sekcij iz leta 2023. Člani so soglasno sprejeli vsa poročila ter program in plan za leto 2024. Preteklo leto 2023 je bilo za društvo izjemno uspešno, saj so uspeli razširit nabor svojih aktivnosti (ustanovitev sekcije športnega plezanja ter pohodniške sekcije upokojencev). Posledično so zabeležili porast udeležencev na vodniških aktivnostih, ki je dosegla preko 1000 oseb. Prvič po letu 1971 društvo šteje preko 400 članov (419), kar samo potrjuje, da se v društvu dobro dela. Porast članstva se odraža tudi pri najmlajših planincih, kar je za prihodnost društva izjemnega pomena. Občni zbor je potrdil ustanovitev gospodarskega odseka, ki bo upravljal s Kočo na Korošici, katero društvo namerava vzeti v najem za eno leto z možnostjo podaljšanja s strani Občine Luče. Prav tako so potrdili sklep, s katerim so dolgoletnega zaslužnega člana Vinka Pejovnika imenovali za častnega člana Planinskega društva Šoštanj. Izvedena je bila podelitev pohval in častnih znakov Planinske zveze Slovenije, ki jih je prejelo kar 38 oseb. Vsem prejemnikov iskrene čestitke. Po uradnem delu občnega zbora je sledila večerja in druženje ob živi glasbi ansambla Slovenski Ekspress.

Pomembnejši dogodki v letu 2023:

 • Načelnik markacijskega odseka Vlado Stropnik je prejel priznanje Občine Šoštanj
 • Ustanovitev Sekcije športnega plezanja ter sekcije upokojencev
 • 926 ur opravljenega dela na planinskih poteh
 • Prevzem skrbništva visokogorskih poti od Rogovilca do Moličke planine, čez malo Ojstrico na Ojstrico, od Korošice na Ojstrico in od Korošice na Planjavo.
 • Izdaja 32. številke društvene publikacije Planinski popotnik 
 • Izdaja 10. društvenega Planinskega koledarja (13 in enolistni)
 • Organizacija planinskega tabora za odrasle na Tirolskem v Avstriji
 • Organizacija turno-kolesarskega tabora na Gorenjskem
 • Uspešno zaključen tečaj II. stopnje za 2 vodnika
 • Državni naslov ekipe PD Šoštanj – Climberji v E kategoriji planinske orientacije ter osvojeno 2. mesto na balkanskem prvenstvu v Zlatiboru v Srbiji.
 • Praznovanje 90 let prve koče na Smrekovcu

 

PROGRAM ZA LETO 2024

Plan vodniški aktivnosti je objavljen na spletni strani https://pd-sostanj.si/besedila/seznam-aktivnosti-2024

Terminsko neopredeljen plan:

 • Sodelovanje društva z OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, in sicer sodelovanje vodnikov na vseh izletih mlajše in starejše planinske skupine. 
 • Sodelovanje s podružnično OŠ Topolšica, in sicer sodelovanje vodnikov na vseh izletih. 
 • Sodelovanje društva z Vrtcem Šoštanj, in sicer sodelovanje vodnikov in markacistov pri delu planinske skupine v vrtcu (krajši izleti, planinske urice, itd).
 • Izvajanje izletov za upokojence vsako drugo sredo v mesecu.
 • Redno vzdrževanje na planinskih poteh v oskrbi Planinskega društva Šoštanj. Sem sodijo večja nujna dela na poteh, kot so izdelava manjših brvi, prestavitev poti ter drugo. Akcije vodijo usposobljeni markacisti. Praviloma je akcija odseka vsako drugo soboto v mesecu.
 • Redno opravljanje dežurstva v pisarni društva in skrb za društvene in skupne prostore v Vili Lučka na Koroški cesti 13, kjer imamo pisarno.
 • Vsaj 4. redne seje UO PD Šoštanj in seje predsedstva PD Šoštanj in najmanj en sestanek vsakega odseka in sekcije društva.
 • Redna tedenska rekreacija v Športni dvorani Partizan (odbojka, košarka, nogomet, namizni tenis)
 • Redna tedenska rekreacija plezanja na umetni in naravni steni
 • Redni mesečni izleti ter poletni tabor družinske sekcije Zlatorog

 

Glavni dogodki v letu 2024:

 • Otvoritev razstave ob 120-letnici na Trgu svobode v Šoštanju ter organizacija Svečane prireditve v Kulturnem domu (5.3.2024)
 • Kadrovska krepitev mladinskega odseka
 • Usposabljanje novih vodnikov, markacistov ter varuhov gorske narave
 • Revizija obstoječih in nadelava novih planinskih poti 
 • Postavitev izhodiščne točke z informacijsko tablo za vse planinske poti v okolico Kajuhovega parka
 • Izvedba planinskega tabora za odrasle v Srbiji ter turno-kolesarskega v Aosti v Italiji
 • Sodelovanje z Naravovarstveno zvezo Smrekovec
 • Nadaljevanje aktivnosti projekta Planinska koča PD Šoštanj
 • Opozarjanje in priprava rešitev na področju planinstva v Občini Šoštanj (problematika parkirišč, vožnje z motokros motorji in motornimi sanmi izven cest).

 

PREJEMNIKI POHVAL IN ČASTNIH ZNAKOV PZS

Pismena pohvala PZS:

 • Kaja Koželjnik
 • Igor Kučiš
 • Mitja Tajnik
 • Jasmina Jelen
 • Romana Slemenšek
 • Anja Lampret
 • Mateja Čoklc
 • Mateja Drev Sem
 • Jožica Dobnik
 • Tinka Žohar
 • Vid Stropnik
 • Matej Stropnik

 

Bronasti častni znak PZS:

 • Marko Borovnik
 • Ivana Grudnik
 • Milan Grudnik
 • Zvonko Klobučar
 • Zvonko Koželjnik
 • Marko Milešič Šerdoner
 • Srečko Potočnik
 • Andreja Štumberger Grudnik
 • Franc Urbanc
 • Franc Vačovnik
 • Alojzija Semprimožnik
 • Ivan Stropnik
 • Monika Tajnik
 • Tomo Drolec

 

Srebrni častni znak PZS:

 • Jožica Andrejc
 • Darko Čepelnik
 • Janez  Gorjanc
 • Jure  Grudnik
 • Primož Grudnik
 • Janez Kugonič
 • Peter Laure
 • Vladimira Lepko
 • Igor Rezman
 • Filip Vrabič
 • Borut Zajc

 

Zlati častni znak PZS:

 • Vlado Stropnik

Vljudno vabljeni na Svečano prireditev ob 120-letnici Planinskega društva Šoštanj dne 5.3.2024 v Kulturni dom Šoštanj (18.00). Pol ure prej bomo otvorili še razstavo na Trgu svobode Šoštanj.

Foto: Tilen Rotovnik


Fotogalerija

Iskanje