Negodujejo nad vozniki motorjev in motornih sani

PD 29. januar, 2004
237
Negodujejo nad vozniki motorjev in motornih sani
Slovensko sredogorje, tako kot sredogorja drugod po svetu, dobiva iz leta v leto več obiskovalcev, poleg planincev in pohodnikov tudi druge. Domačini, pohodniki in planinci negodujejo še posebej nad početjem motoristov poleti in voznikov ...

VEčER: četrtek, 29. Januar 2004 - Stran: CELJSKO, SAVINJSKA, ŠALEŠKA DOLINA

Nocoj javna tribuna Kako obvarovati Smrekovec?

Negodujejo nad vozniki motorjev in motornih sani

Organizator javne tribune, Planinsko društvo Šoštanj, vidi možnosti za ureditev problematike v treh uredbah oziroma zakonih

Slovensko sredogorje, tako kot sredogorja drugod po svetu, dobiva iz leta v leto več obiskovalcev, poleg planincev in pohodnikov tudi druge. Domačini, pohodniki in planinci negodujejo še posebej nad početjem motoristov poleti in voznikov motornih sani pozimi. Teh je, na nesrečo ljubiteljev planin in narave, iz leta v leto več. Tamkajšnje ceste in poti so ozke, po njih pa vozijo motoristi in vozniki motornih sani z neprimerno hitrostjo. Tako doživlja narava tudi na območju Smrekovca, visokega 1550 metrov, in Slemena škodo, v nevarnosti so planinci in pohodniki, pa tudi spori niso več redkost.

Planinsko društvo Šoštanj, letos slavi 100-letnico obstoja, bo nocoj ob 18. uri v mali dvorani Kulturnega doma Šoštanj, na Trgu Jožeta Lampreta 2, pripravilo javno tribuno z naslovom Kako ohraniti Smrekovec? Povabili so predstavnike šoštanjske območne enote Zavoda za gozdove, celjske območne enote Zavoda za varstvo narave, Lovske družine Smrekovec, Policijske postaje Velenje in seveda tudi predstavnike motoristov. Na javni tribuni pa pričakujejo tudi lastnike zemljišč na območju Smrekovca, krajane Belih Vod, ki želijo ohraniti naravo med Smrekovcem in Slemenom. V Planinskem društvu Šoštanj vidijo rešitve za nastale težave v uredbi o prepovedi vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju, zakonu o gozdovih in zakonu o varnosti v cestnem prometu.

Društvo je s posebnim pismom že opozorilo na težave, o katerih bo tekla nocojšnja razprava. Na pismo je odgovorila le Policijska postaja Velenje, ki je zagotovila večji nadzor nad vožnjami motornih vozil na območju Belih Vod in Šentvida.

Iskanje