Naravovarstvena zveza Smrekovec - dve muhi na en mah

PD 3. junij, 2010
276
Naravovarstvena zveza Smrekovec - dve muhi na en mah

Dne, 29. maja 2010 se nas je zbralo 27 prostovoljcev Naravovarstvene zveze Smrekovec, ki jo sestavljajo Planinsko društvo Šoštanj, Planinsko društvo črna na Koroškem, Lovska družina Smrekovec-Šoštanj, Savinjsko gozdarsko društvo, Planinsko društvo Velenje, Planinsko društvo Ljubno ob Savinji in Gobarsko društvo Marauh Velenje.


Osrednji namen srečanja je bilo nadaljevanje akcije »očistimo Smrekovec«, s katero smo se člani NZ Smrekovec aktivno vključili v vseslovensko čistilno akcijo »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. V aprilu smo očistili planinsko pot Sleme - Kramarica in sodelovali pri čiščenju divjih odlagališč  v KS Bele vode. Zaradi snežnih razmer pa smo načrtovano čiščenje preostalih planinskih poti prestavili na zadnjo majsko soboto. Tako smo to soboto z dobro voljo očistili Okolico Doma na Smrekovcu vključno s prostorom, kjer v poletnem času pogosto potekajo pikniki, planinsko pot  Golte - Smrekovec, pot Sp. Brložnik - Kalski greben - Smrekovec ter planinsko pot iz koroške smeri Silvester - Kramarica. Našo akcijo je podprla tudi Krajevna skupnost Šoštanj, ki je krila stroške odvoza zbranih odpadkov na namensko odlagališče v dolino.  Udeleženci akcije smo prepričani, da le ta ni bila namenjena samo čiščenju planinskih poti in okolice temveč bo simbolično prispevala  tudi k izboljšanju odnosa pohodnikov in drugih obiskovalcev Smrekovškega pogorja do narave.

V popoldanskem delu srečanja je v Domu na Smrekovcu potekala 5.redna in volilna skupščina zveze. Na skupščini smo predstavniki članskih društev obravnavali vsebinsko in finančno poročilo NZ Smrekovec in poročilo Nadzornega odbora v obdobju po zadnji skupščini, razrešili staro in izvolili novo vodstvo ter na podlagi vsebinske razprave obravnavali in sprejeli programske usmeritve za naslednji dve leti.

Skupščina NZ je potekala nekaj mesecev pred iztekom mandata staremu vodstvu, ker je dosedanji predsednik Bojan Rotovnik prevzel pomembno dolžnost predsednika Planinske zveze Slovenije. Nalogo predsednice NZ Smrekovec je predal Ireni Brložnik, ki je v svojem 40. letne obdobju zvestobe planinstvu med drugim pred 30.leti opravila tečaj Gorske straže, nato pridobila še strokovni naziv Vodnice PZS in Varuhinje gorske narave, v PD Velenje je načelnica Odseka za varstvo gorske narave, v Savinjskem meddruštvenem odboru planinskih društev pa je zadnji dve leti vodja Odbora za varstvo gorske narave. Tudi na poklicnem področju je vso delovno dobo delala na področju varstva okolja ter s tem pridobila znanje in izkušnje, ki so lahko koristne in uporabne pri varstvu  narave.

Sestava preostalega dela vodstva zveze je ostala enaka kot v preteklem mandatnem obdobju. Predsednici bosta zvezo še vnaprej pomagala voditi podpredsednika Pavle Lesjak, znan planinski delavec, med drugim Vodnik PZS ter Inštruktor planinske vzgoje iz črne in Matej Kortnik, Vodnik PZS in član Upravnega odbora Planinskega  društva Šoštanj. Vodstvo zveze sestavljajo predstavniki vseh članskih društev, predstavnik lastnikov zemljišč in nekateri posamezniki - ljubitelji Smrekovca. Po starosti in poklicnih usmeritvah je vodstvo zelo pestro kar zagotavlja ravno pravšnjo mero idej, znanja, izkušenj in energije za delovanje zveze, katere osrednji namen in cilj ostaja »OHRANITEV BIOTSKE RAZVRSTNOSTI SMREKOVCA«.

Naravovarstvena zveza Smrekovec je bila kot nadaljevanje delovanja projektne skupine civilne družbe za ohranitev Smrekovca, ki je začela delovati leta 2004,  ustanovljena leta 2005. Takrat so zapisali » z zvezo želimo spodbuditi lokalna društva in lokalno prebivalstvo k aktivni udeležbi pri snovanju trajnostnega razvoja in s tem k ohranitvi naše naravne dediščine«.  Zveza je doslej z namenom ozaveščanja lokalnega prebivalstva in širše javnosti izdala vrsto zloženk in letakov, organizirala tematske okrogle mize in druge prireditve, organizirala delovne akcije, postavila table na Smrekovcu, opozarjala na problem voženj z motornimi vozili v naravnem okolju, se aktivno vključila v prizadevanja za spremembe zakonskih predpisov,.... Celovit pregled je dostopen na spletni strani www.smrekovec.net. Preko spletne strani je možno vzpostaviti tudi kontakt ter podati morebitne pripombe in predloge.

Naravovarstvena zveza Smrekovec še vnaprej vabi v svoje vrste društva, podporne organizacije ter posameznike, ljudi dobre volje in ljubitelje narave.

Aktivnosti zveze so doslej finančno omogočala članska društva, nekateri gospodarski subjekti, občine pod Smrekovcem ter na podlagi javnih razpisov tudi druge institucije. čeprav  bomo člani zveze aktivno delovali tudi na načine, ki ne potrebujejo veliko finančnih sredstev, bomo le ta za večje projekte še kako potrebovali. Upamo, da bomo na podlagi kvalitetne in prepričljive projektne dokumentacije tudi v bodoče naleteli na razumevanje gospodarstva, lokalnih skupnosti ter drugih institucij.

Iskanje