Korekcija plana aktivnosti za leto 2020

PD 31. maj, 2020
268
Korekcija plana aktivnosti za leto 2020

Za nami je težko obdobje, ki ga je zaznamoval Koronavirus. Veseli nas, da se stanje iz dneva v dan izboljšuje, kar pomeni, da bomo lahko končno začeli oz. nadaljevali z izvajanjem aktivnosti, ki smo jih pripravili v letu 2020 za vas. Kar nekaj akcij smo morali žal odpovedati, saj nimamo več prostih terminov za izvedbo v letošnjem letu. Na zadnji seji upravnega odbora smo sprejeli sklep, da se vse odpovedane aktivnosti prestavijo v naslednje leto 2021. Do sprememb pri določenih aktivnosti lahko še vedno pride. Vse spremembe bomo sproti objavljali na naši spletni strani. Za več informacij nam pišite na  info@pd-sostanj.si, pdsostanj@gmail.com ali nas pokličite na 070 804 457.

KORIGIRAN PLAN AKTIVNOSTI 2020

Kljub opuščanju omejitev smo še vedno primorani in dolžni upoštevati določene ukrepe, saj Koronavirus še zdaleč ni premagan. Spodaj so navedena priporočila Planinske zveze Slovenije, ki jih moramo upoštevati vsi:

Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni. Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za širjenje okužbe bistveno manjše. Potrebno se je zavedati, da manj izvajanja ukrepov pomeni manjšo varnost.

Splošni higienski ukrepi

 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost alkohola (etanol, izopropanol) v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi.
 • Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz prostora, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
 • Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.
 • Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).
 • Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.
 • Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo (na stežaj odprta okna).

Priporočila za izvajanje skupinskih izletov

 1. Velikost skupine določa narava planinske dejavnosti. V večjih skupinah je težje obdržati priporočeno varnostno razdaljo, zato to upoštevajte pri načrtovanju.
 2. Udeležence posebej opozorite, da v kolikor imajo znake bolezni ali so bili v stiku z osebo za katero obstaja verjetno okuženosti, da se udeležbe odpovejo.
 3. Svetujemo lasten prevoz. Pri uporabi javnega prevoza ali avtobusnega prevoza upoštevajte navodila, ki jih za to področje predpiše NIJZ. V primeru avtobusnega prevoza upoštevanje ukrepov, ki bodo veljali za javni promet7
 4. V primeru obiska koče upoštevajte spremenjen režim delovanja ter omejitve in varnostne ukrepe pri prenočevanju. Nočitve skupin obvezno predhodno rezervirajte. Oskrbniki so ob teh ukrepih še dodatno obremenjeni, zato prosimo za razumevanje in pozitivno vzdušje.
 5. Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega ...
 6. Udeleženci naj uporabljajo lastno opremo. Skupna oprema se pred uporabo razkuži v skladu z navodili proizvajalca.
 7. Opremo nahrbtnika dopolnite z razkužilom, lateks rokavicami in masko in na to opozorite tudi udeležence
Priporočila ne preprečujejo okužbe, zmanjšajo pa možnost, da do tega pride!

PDF Podrobnejša higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z novim koronavirusom pri izvajanju športne vadbe

Iskanje