Javni poziv k ukrepanju za zaščito Smrekovca

PD 21. junij, 2004
343
Javni poziv k ukrepanju za zaščito Smrekovca
Inciativni odbor za ohranitev Smrekovca poziva zainteresirano javnost k sodelovanju pri opozarjanju države na koflikt interesov na Smrekovcu, ki ogroža obstoj divjega petelina.

Javni poziv k ukrepanju za zaščito Smrekovca

Inciativni odbor za ohranitev Smrekovca poziva zainteresirano javnost k sodelovanju pri opozarjanju države na koflikt interesov na Smrekovcu, ki ogroža naravo in obstoj divjega petelina.

Zato je inciativni odbor pripravil besedilo javnega poziva, ki ga je Planinsko društvo Šoštanj že posredovalo vsem poslancem Državnega zbora Republike Slovenije, predhodno pa tudi pristojnim ministrom in inšpekcijam.

Inciativni odbor poziva vse zainteresirane posameznike in organizacije, da pomagajo pri ohranitvi Smrekovca, kar lahko naredijo tudi s tem, da spodnji poziv v svojem ali v imenu svoje organizacije naslovijo na poslance in pristojna ministrstva. Več pozivov bo prispelo na naslove odgovornih, prej se bo pričelo s konkretnim reševanjem te problematike.

Besedilo javnega poziva:


JAVNI POZIV – KONFLIKT INTERESOV NA SMREKOVCU!

Divji petelin je ogrožena in zavarovana gozdna kura, ki v Sloveniji živi le še v nekaterih doslej mirnih predelih. V gozdovih Smrekovškega pogorja, med Šaleško in Zgornje Savinjsko dolino divji petelin še živi, aktivnih je še nekaj njegovih rastišč, na žalost precej manj kot pred desetletji. Območje je zato del Nature 2000.

Zadnja leta opažamo vse večjo množičnost, celo organizirane skupinske vožnje  s kros motorji poleti in motornimi sanmi pozimi. Obseg obojega se povečuje čez vse razumne meje in zelo moteče vpliva ne le na pomembne živalske vrste, ampak ogroža tudi obiskovalce – pešce, lastnike, lovce, gozdarje, planince, oskrbnika planinske koče ...

Situacija je zelo resna, zato od Državnega zbora RS in pristojnih ministrstev pričakujemo aktiven pristop k reševanju problematike s sprejetjem ostrejše zakonodaje glede prepovedi voženj z motornimi vozili v naravnem okolju in za ustrezno izvrševanje zakonskih in podzakonskih aktov s strani pristojnih inšpektoratov in policije.


E-naslovi poslancev Državnega zbora RS, kamor lahko naslovite pozive:

anton.anderlic@dz-rs.si sonja.areh-lavric@dz-rs.si joze.avsic@dz-rs.si andrej.bajuk@dz-rs.si bogdan.barovic@dz-rs.si roberto.battelli@dz-rs.si jozef.bernik@dz-rs.si richard.beuermann@dz-rs.si samo.bevk@dz-rs.si ivan.bozic@dz-rs.si miha.brejc@dz-rs.si stanislav.brencic@dz-rs.si anton.butolen@dz-rs.si janez.cimperman@dz-rs.si france.cukjati@dz-rs.si franc.cebulj@dz-rs.si vojko.celigoj@dz-rs.si silva.crnugelj@dz-rs.si marko.diaci@dz-rs.si janez.drobnic@dz-rs.si geza.dzuban@dz-rs.si andrej.fabjan@dz-rs.si mario.gasparini@dz-rs.si ljubo.germic@dz-rs.si zoran.gracner@dz-rs.si leopold.groselj@dz-rs.si franc.horvat@dz-rs.si roman.jakic@dz-rs.si branko.janc@dz-rs.si janez.jansa@dz-rs.si zmago.jelincic@dz-rs.si miran.jeric@dz-rs.si jozef.jerovsek@dz-rs.si aurelio.juri@dz-rs.si jelko.kacin@dz-rs.si franc.kangler@dz-rs.si blaz.kavcic@dz-rs.si jozef.kavticnik@dz-rs.si ivan.kebric@dz-rs.si branko.kelemina@dz-rs.si janez.komljanec@dz-rs.si bojan.kontic@dz-rs.si milan.kopusar@dz-rs.si janez.kramberger@dz-rs.si leo.kremzar@dz-rs.si  maksimiljan.lavrinc@dz-rs.si franc.lenko@dz-rs.si peter.levic@dz-rs.si lidija.majnik@dz-rs.si jurij.malovrh@dz-rs.si ivan.mamic@dz-rs.si dorijan.marsic@dz-rs.si aleksander.merlo@dz-rs.si rudolf.moge@dz-rs.si jerica.mrzel@dz-rs.si borut.pahor@dz-rs.si anton.partljic@dz-rs.si irma.pavlinic-krebs@dz-rs.si saso.pece@dz-rs.si rudolf.petan@dz-rs.si alojz.peterle@dz-rs.si janez.podobnik@dz-rs.si valentin.pohorec@dz-rs.si majda.potrata@dz-rs.si miran.potrc@dz-rs.si maria.pozsonec@dz-rs.si cilril.pucko@dz-rs.si franc.puksic@dz-rs.si franci.rokavec@dz-rs.si pavel.rupar@dz-rs.si alojz.sok@dz-rs.si stana.stopar@dz-rs.si franc.susnik@dz-rs.si majda.sirca@dz-rs.si jozef.skolc@dz-rs.si jozef.spindler@dz-rs.si igor.stemberger@dz-rs.si matjaz.svagan@dz-rs.si joze.tanko@dz-rs.si davorin.tercon@dz-rs.si marija-ana.tisovic@dz-rs.si vili.trofenik@dz-rs.si janko.veber@dz-rs.si andrej.vizjak@dz-rs.si bogomir.vnucec@dz-rs.si dusan.vucko@dz-rs.si cveta.zalokar-orazem@dz-rs.si mirko.zamernik@dz-rs.si jasa.zlobec@dz-rs.si majda.zupan@dz-rs.si

E-naslovi odgovornih v ministrstvih, kamor lahko prav tako naslovite poziv:

Prosimo vas, da kopijo el. pošte pošljete tudi na naslov info@pd-sostanj.org, da bomo lahko spremljali število pozivov, ki bodo naslovljeni na odgovorne osebe.


Iniciativni odbor za ohranitev Smrekovec:
Planinsko društvo Šoštanj
Lovska družina Smrekovec
Krajevna skupnost Bele Vode
Savinjsko gozdarsko društvo
Projektna skupina civilne družbe za ohranitev Smrekovca


Sorodni članki:

Iskanje