Javni poziv državnim organom k ukrepanju za zaščito Smrekovca

PD 30. maj, 2004
247
Javni poziv državnim organom k ukrepanju za zaščito Smrekovca
Projektna skupina za ohranitev Smrekovca, ki jo sestavljajo predstavniki civilne družbe, je na dve ministrstvi in vlado naslovila javni poziv k ukrepanju!

Vlada Republike Slovenije

Ministrtvo za okolje, prostor in energijo RS

Ministrstvo za notranje zadeve RS

 

ZADEVA:                        Javni poziv k ukrepanju

 

Na območju Smrekovškega pogorja imamo že dalj časa probleme z neurejenim in nenadzorovanim motoriziranim obiskom. Po medijsko uspešni okrogli mizi ½Kako ohraniti Smrekovec?½ nadaljujemo s pobudami, s katerimi želimo ohraniti neokrnjenost slovenske narave. Smrekovec je občutljiv ekosistem, njegovo vrednost pa potrjuje prisotnost redkih vrst, med najpomembnejšimi je divji petelin.

Divji petelin je ogrožena in zavarovana gozdna kura, ki v Sloveniji živi le še v nekaterih doslej mirnih predelih, večinoma v gorskem gozdu nad 1000 metrov nmv. V gozdovih okrog Smrekovca, med Šaleško in Zgornje Savinjsko dolino divji petelin še živi, aktivnih je še nekaj njegovih rastišč, na žalost precej manj kot pred desetletji. Območje je zato del SPA (IBA) območja, varovano s časovnimi omejitvami za delo v gozdu, planinci upoštevajo časovno omejitev za množične prireditve, lovci skrbijo, da se vrh Smrekovca ne zaraste (ukrep za ruševca), pripravlja se tudi dodatno zavarovanje območja …

Zadnja leta opažamo vse večjo množičnost, celo organizirane skupinske vožnje  s kros motorji poleti in motornimi sanmi pozimi. Obseg obojega se povečuje čez vse razumne meje in zelo moteče vpliva ne le na ogrožene živalske vrste, ampak tudi na obiskovalce – pešce, lastnike, lovce, gozdarje, planince, oskrbnika koče... (kar je bil tudi povod za organizacijo civilne pobude za ohranitev Smrekovca).

V razgovorih s predstavniki policije in z inšpektorji (okoljski, gozdarski) smo ugotovili, da na inšpektorje ne moremo računati ter da policija nima možnosti uspešnega pregona kršiteljev Uredbe o prepovedi vožnje v naravnem okolju, ker:

  1. ni opremljena s podobnimi vozili, kakršne imajo kršitelji,
  2. ker motorne sani in kros motorji niso registrirani in identifikacija ni mogoča,
  3. ker jih je premalo za pokrivanje velikega in težko preglednega naravnega območja.

Predlagamo:

  • Dopolnitev Zakona o varnosti cestnega prometa tako, da bo registracija motornih sani obvezna,
  • dopolnitev Uredbe o prepovedi vožnje v naravnem okolju tako, da bodo kazni za kršitelje vsaj 100.000 SIT za kršitelje posameznike, vsaj 100.000 SIT za manjše in vsaj 1.000.000 SIT za večje prekrške.
  • da se resno razmisli o možnostih zaposlitve (ali sezonske prerazporeditve) vsaj enega dodatnega policista, opremljenega z motornimi sanmi oz. z motorjem, ki bo vsaj  ob vikendih dežural na znanih točkah, dostopih, parkiriščih, od koder se običajno začenjajo vožnje z motornimi sanmi oz. z motorji v naravnem okolju!
  • da se ustrezno dopolnijo »predpisi o delu policije«, ki bi policistom sosednjih policijskih postaj (Velenje, Mozirje, črna na Koroškem) omogočil pregon kršiteljev na celotnem Smrekovškem pogorju. Območje Smrekovca leži namreč na območju, ki ga pokrivajo kar tri policijske postaje, v štirih občinah, in je danes delo policije tudi zato oteženo.

Situacija je zelo resna, ogromno ljudi je zainteresiranih za ureditev razmer, na žalost pa smo vsi odvisni od nekaj posameznikov (inšpektorji, policija), ki so pri možnostih za učinkovito ukrepanje zelo omejeni in zato ne naredijo nič oz. ½ne morejo ali celo ne smejo ukrepati – izven delovnega časa½ ipd. Obseg voženj v naravnem okolju pa se iz leta v leto povečuje!

Prosimo za najresnejše obravnavanje problematike, za konkretne ukrepe in ne za še en dopis, kako ni mogoče ničesar rešiti. Menimo, da ste prav Vi tisti, ki na tem področju lahko nekaj naredite!

V pričakovanju vašega pisnega odgovora vas lepo pozdravljamo!

Projektna skupina za Smrekovec


 Sorodni članki:

Iskanje