1904-2014 110. let Planinskega društva Šoštanj

PD 24. januar, 2014
239
1904-2014 110. let Planinskega društva Šoštanj

Otvoritev praznovanj ob 110. obletnici PD Šoštanj z izdajo svečane številke društvenega časopisa, Planinski popotnik, bo v petek, 24. januarja 2014, od 19. ure dalje v Mestni galeriji Šoštanj. Lepo vabljeni!


PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ
… skupaj od leta 1904 …

V letu 2014 Planinsko društvo Šoštanj praznuje in slavi. V takratnem hotelu Avstrija oz. sedanjem Kajuhovem domu so se 5. marca 1904 zbrali zavedni Šoštanjčani in predstavniki iz drugih krajev. Njihov glavni namen je bil ustanovitev Šaleške podružnice Slovenskega planinskega društva, katere delo po drugi svetovni vojni nadaljuje Planinsko društvo Šoštanj.

V stodesetih letih delovanja je planinstvo pustilo močan pečat v lokalnem okolju, saj je bilo planinsko društvo velikokrat pobudnik mnogih novih in razvojnih pobud v zahodnem delu Šaleške doline. Pri tem naj omenimo mnoge označene planinske poti, dve planinski koči (Dom na Smrekovcu in Dom na Slemenu), aktivnost na turističnem področju, ureditev skakalnice na Muntiju, uspešne alpinistične odprave, neštetih izletov po Sloveniji in tujini, delo mladih, skrb za varstvo gorske narave, izobraževanja planincev in še bi lahko naštevali.

Sedanja generacija aktivnih članov Planinskega društva Šoštanj s ponosom nadaljuje delo svojih predhodnikov. Ker je stodeseta obletnica pomemben in redek mejnik, smo se šoštanjski planinci nanj dobro pripravili. V letu 2014 poleg standardnih aktivnosti načrtujemo še mnoge druge prireditve, s katerimi bomo na primeren način obeležili 110-letno pot našega društva.

Vabimo Vas, da se pridružite planinskemu slavju, ki bo potekalo skozi vse leto 2014. Tudi če ne zahajate v gorski svet, ste lepo vabljeni v našo sredino, saj je ljubezen do gora hitro nalezljiva in prijetna odvisnost!

Otvoritev praznovanj ob 110. obletnici PD Šoštanj z izdajo svečane številke društvenega časopisa, Planinski popotnik, bo v petek, 24. januarja 2014, od 19. ure dalje v Mestni galeriji Šoštanj. 

Učenci glasbene šole Frana Koruna Koželjskega bodo sodelovali v kulturnem programu, predstavljena bo jubilejna številka Planinskega popotnika in dodaten program prireditev ob 110. letnici društva. Seveda pa bo po krajšem programu, čas tudi za prijeten planinski klepet.

 

Predsednik PD Šoštanj:
Matej Kortnik

Iskanje