Organiziranost

2006

Planinsko društvo Šoštanj deluje na področu zahodnega dela Šaleške doline že preko 119 let. V okviru društva delujejo mladinski, vodniški, markacijski, naravovarstveni, turno-kolesarski odsek ter dve sekciji: Zlatorog in Gaberke. Društvo upravlja tudi dve obhodnici, in sicer Trško pot okoli Šoštanja in Ravensko pot. Včlanjenih je več 400 planink in planincev, ki imajo možnost, da se udeležijo preko 30 izletov, pohodov, taborov in tur, ki jih društvo organizira vsako leto. Postanite oz. ostanite člani PD Šoštanj tudi vi! Obiščite društveno pisarno na Koroški cesti 13 (bivši vrtec Lučka) v uradnih urah, ki so vsak četrtek od 18h do 20h.

ORGANI PD ŠOŠTANJ 2023-2025

UPRAVNI ODBOR

 • Jure Grudnik – predsednik
 • Janez Kugonič – podpredsednik
 • Romana Slemenšek – podpredsednica
 • Vladimira Lepko – tajnica
 • Ivana Grudnik – blagajničarka
 • Igor Kučiš – voljen član
 • Borut Zajc – voljen član
 • Marko Borovnik – voljen član
 • Mitja Tajnik – voljen član
 • Matej Kortnik – načelnik vodniškega odseka
 • Vlado Stropnik – načelnik markacijskega odseka
 • Kaja Koželjnik – načelnica mladinskega odseka
 • Marko Milešič Šerdoner – načelnik odseka za varstvo gorske narave
 • Primož Grudnik – načelnik turno-kolesarskega odseka
 • Igor Rezman – načelnik sekcije Gaberke
 • Janja Stopar – načelnica sekcije Zlatorog

NADZORNI ODBOR

 • Jure Drev – predsednik
 • Jasmina Jelen – članica
 • Metka Nahtigal Obšteter– članica

ČASTNO RAZSODIŠČE

 • Lojzka Semprimožnik – predsednica
 • Blanka Rotovnik – članica
 • Valentina Uran – članica

Planinsko društvo Šoštanj je dne:

 • 17.7.2009 pridobilo ODLOČBO Ministrstva za šolstvo in šport RS o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa (št. odločbe: 6717-36/2009/2 (0514))
 • 30.1.2018 pridobilo status prostovoljske organizacije (zap. št. 7421)

Planinsko društvo Šoštanj je član: