Organiziranost

204

Planinsko društvo Šoštanj deluje na področu zahodnega dela Šaleške doline že preko 119 let. V okviru društva delujejo mladinski, vodniški, markacijski, naravovarstveni, turno-kolesarski odsek ter dve sekciji: Zlatorog in Gaberke. Društvo upravlja tudi dve obhodnici, in sicer Trško pot okoli Šoštanja in Ravensko pot. Včlanjenih je več 400 planink in planincev, ki imajo možnost, da se udeležijo preko 30 izletov, pohodov, taborov in tur, ki jih društvo organizira vsako leto. Postanite oz. ostanite člani PD Šoštanj tudi vi! Obiščite društveno pisarno na Koroški cesti 13 (bivši vrtec Lučka) v uradnih urah, ki so vsak četrtek od 18h do 20h.

ORGANI PD ŠOŠTANJ 2023-2025

UPRAVNI ODBOR

Jure Grudnik – predsednik
Janez Kugonič – podpredsednik
Romana Slemenšek – podpredsednica
Vladimira Lepko – tajnica
Ivana Grudnik – blagajničarka
Igor Kučiš – voljen član
Borut Zajc – voljen član
Marko Borovnik – voljen član
Mitja Tajnik – voljen član
Matej Kortnik – načelnik vodniškega odseka
Vlado Stropnik – načelnik markacijskega odseka
Kaja Koželjnik – načelnica mladinskega odseka
Marko Milešič Šerdoner – načelnik odseka za varstvo gorske narave
Primož Grudnik – načelnik turno-kolesarskega odseka
Igor Rezman – načelnik sekcije Gaberke
Janja Stopar – načelnica sekcije Zlatorog

NADZORNI ODBOR

Jure Drev – predsednik
Jasmina Jelen – članica
Metka Nahtigal Obšteter– članica

ČASTNO RAZSODIŠČE

Lojzka Semprimožnik – predsednica
Blanka Rotovnik – članica
Valentina Uran – članica

Planinsko društvo Šoštanj je dne:

  • 17.7.2009 pridobilo ODLOČBO Ministrstva za šolstvo in šport RS o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa (št. odločbe: 6717-36/2009/2 (0514))
  • 30.1.2018 pridobilo status prostovoljske organizacije (zap. št. 7421)

Planinsko društvo Šoštanj je član:

  • Planinske zveze Slovenije od leta 1904
  • Športne zveze Šoštanj od 19.10.1999
  • Naravovarstvene zveze Smrekovec od 21.2.2005 (ustanovni član)
  • Turistične zveze občine Šoštanj od 17.7.2016