Odsek za varstvo gorske narave

100
Odsek za varstvo gorske narave

Odsek je bil ustanovljen v letu 2015, potem je za nekaj časa prenehal delovati. Odsek vodi Marko Milešič Šerdoner. Za letni plan so si zadali predavanje in izlet z namenom oz. vsebino varstva gorske narave. Odsek bo organiziral tudi čistilno akcijo na Smrekovcu. Naloga odseka je izvajanje aktivnosti na področju varovanja gorske narave. V času, ko skušamo k delovanju človeka v njegovem okolju pristopati celovito, ugotavljamo, da so vplivi človeka na gorski svet ter njegove žive in nežive sestavine veliko kompleksnejši od zgolj varovanja zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst. Varuhi gorske narave, ki jih usposablja KVGN, imajo vse večji pomen pri varovanju gorskega okolja.