Odsek za varstvo gorske narave

1669
Odsek za varstvo gorske narave

Odsek je bil ustanovljen v letu 2015, potem je za nekaj časa prenehal delovati. Odsek vodi Marko Milešič Šerdoner. Za letni plan so si zadali predavanje in izlet z namenom oz. vsebino varstva gorske narave. Odsek bo organiziral tudi čistilno akcijo na Smrekovcu. Naloga odseka je izvajanje aktivnosti na področju varovanja gorske narave. V času, ko skušamo k delovanju človeka v njegovem okolju pristopati celovito, ugotavljamo, da so vplivi človeka na gorski svet ter njegove žive in nežive sestavine veliko kompleksnejši od zgolj varovanja zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst. Varuhi gorske narave, ki jih usposablja KVGN, imajo vse večji pomen pri varovanju gorskega okolja.

Zadnje novice:

Čistilna akcija Trške poti

Vrh Julijcev (Izobraževalno-dokumentarni film)

Orlova pot ob Reškem jezeru in Pragozdna pot Krokar

 

Delovanje VGN odseka v letu 2023

Na sestanku našega odseka 13. 12. 2023 smo se zbrali štirje varuhi gorske narave (Alojzija, Klavdija, Lučka in Marko) in spregovorili o realizaciji zastavljenega plana v 2023 ter ugotovili, da smo zadano izpolnili skoraj povsem, da je bil odsek letos zelo aktiven in je postregel z novitetami, kar se je prepoznalo v  društvu in navzven.

Najprej smo januarja podprli mnenje članov NZ Smrekovec iz PD Šoštanj, da se, v kolikor se v ostalih društvih, ki so člani NZ Smrekovec, ne najde kandidata za vodenje zveze, le-ta pravno-formalno ukine, pri čemer se bomo varuhi gorske narave in drugi zainteresirani iz PD Šoštanj vključili v aktivnosti ohranjanja narave in povezali z ostalimi društvi oz. varuhi gorske narave v okviru NZ Smrekovec. Ta naj deluje naprej brez pravnega statusa v izogib vsem administrativnim in drugim zapletom, ki so privedli do tega predloga. Februarja smo izvedli naravovarstveni planinski večer v Kulturnem domu Šoštanj (projekcija slik Cerkniškega jezera skozi oči tamkajšnjega domačina Mira Kunstka). Marca sem se kot načelnik odseka udeležil Zbora odsekov za varstvo gorske narave v Dolah pri Litiji, aprila pa popeljal skupino planincev našega društva (14) na prvi naravovarstveni izlet  (Cerkniško jezero). Še v marcu je v organizaciji PD Polzela potekal 7. tradicionalni pohod gorskih stražarjev in varuhov "Po nagelj na Goro Oljko". Med več kot 40 pohodniki iz raznih PD in krajev Slovenije je nas zastopala Alojzija Semprimožnik. 

V odseku se trudimo afirmirati in ker smo res zainteresirani, da se nam še kdo pridruži, smo aprila skušali koga izmed članstva PD Šoštanj navdušiti za brezplačno izobraževanje za naziv gorski stražar, ki ga je organiziral in financiral Savinjski meddruštveni odbor planinskih društev in ne terja veliko časa (teoretični dan ter še dan za teren). Žal se je zaradi vremenskih nevšečnosti in posledično prestavitev tudi aprilska čistilna akcija Občine Šoštanj tokrat izvedla brez naše udeležbe, akcija NZ Smrekovec pa je bila tokrat pokrita le z markacisti PD Šoštanj. Maja smo v času cvetenja Clusijevega svišča na Lovrencu pri Lisci ponudili pomoč pri izvedbi straže PD Lisca (Marko Plazar), a je tokrat niso potrebovali, konec junija pa sva z Lučko Tovornik izvedla čistilno akcijo po celotni Ravenski poti. 10. 6. 2023 se je na  Dan slovenskih planincev v Zasavju in predstavitev delovanja VGN (PZS) skupaj s še tremi člani PD Šoštanj (Bojan, Jurij in Janez) podala A. Semprimožnik.

Drugega naravovarstvenega izleta VGN odseka na Kočevsko na mojo pobudo in idejo se nas je oktobra udeležilo 10 planincev PD Šoštanj, novembra pa sva ponovno po nekaj prestavitvah z L. Tovornik izvedla obsežno čistilno akcijo Trške poti.

Končal se je projekt VrH Julijcev v domeni več akterjev (PZS, Zavod TNP itd.), ki je dobil še podobo dokumentarnega filma Ta je premiero doživel na RTV SLO 31. 10. 2023. K temu projektu je prispevalo tudi naše planinsko društvo, saj sva se 2022 dva člana udeležila usposabljanja za varuha gorske narave in je kanček tega zajet tudi v omenjenem filmu. Projekt je vreden ogleda, povezavo do filma pa je Jure umestil tudi na našo spletno stran.

Za prihajajoče leto 2024 smo se varuhi dogovorili, da bomo prav tako sodelovali pri izvedbi tematskih večerov oz. dogodkov, poskrbeli za čistejše okolje na naših poteh, vas povabili na naravovarstvena izleta s strokovnim vodenjem (spomladi v naravni rezervat Ormoške lagune, poleti pa na Menino planino) in najbrž ne bo ostalo samo pri tem.

Zainteresirane članice in člane PD Šoštanj vabimo, da se vključite v naš Odsek za varstvo gorske narave (popolnoma neobvezno in z možnostjo 1-dnevnega teoretičnega tečaja za naziv gorskega stražarja, ki se nadgradi še z enodnevnim terenskim doživetjem).

Marko Milešič Šerdoner