Naše planinske poti

199

Planinsko društvo Šoštanj je po uradnem katastru Planinske zveze Slovenije skrbnik devetih planinskih poti, dveh obhodnic in dela dveh drugih obhodnic, ki potekata na območju Občine Šoštanj:

Planinska pot oz. obhodnica Leto prvega markiranja Dolžina Opomba
Šoštanj–Smrekovec – Opis poti 1919 15,4  
Šoštanj–Gora Oljka 1905 7,9  
Šoštanj–Topolšica–Andrejev dom na Slemenu (mimo Žlebnika) – Opis poti Ni podatka 12,2  
Šoštanj–Grad Forhtenek 1920/21 6,6  
Šoštanj–Pusti grad 2014 0,4  
Grebenšek–Andrejev dom na Slemenu – Opis poti Ni podatka 5,4  
Mostnar–Šmihel 1905 4,6  
Topolšica–Lomek vključno z v arianto Aravs–Bank 2009 6,1  
Zavodnje–Andrejev dom na Slemenu – Opis poti 1905 5,1  
Trška pot okoli Šoštanja – Zloženka 1994 11,9 Zaradi objektivnih razlogov je do nadaljnjega ukinjen žig pri gradu Forhtenek. Hvala za razumevanje.
Ravenska pot – Zloženka s kartončki za žige 2004 13,3  
Del Evropske pešpoti E6: Mostnar–Presečnik Skorno 1965 1,6  
Del obhodnice Pot XIV. divizije: Sedlar–Žlebnik–Savinek 1961 8,5  

 

SEZNAM POHODNIKOV TRŠKE IN RAVENSKE POTI

Seštevek dolžine vseh zgoraj navedenih planinskih poti je okoli 100 km, a ker so nekateri odseki isti za dve ali več planinskih poti, in ker zadnji del planinske poti na Goro Oljko poteka po odseku za katerega skrbi PD Šmartno ob Paki, je uradna dolžina planinskih poti, za katere skrbi PD Šoštanj 86,159 km. To pomeni, da je PD Šoštanj, glede na skupno dolžino planinskih poti, ki jih ima v skrbništvu, na 33. mestu med planinskimi društvi v Sloveniji.