Mladinski odsek

121

Pod okriljem mladinskega odseka delujejo tri planinske skupine, dve na Osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha in ena v vrtcu. Skupino v vrtcu vodi Jožica Malus, ki z otroki redno izvaja dopoldanska srečanja. V šolskem letu izvedejo od tri do pet izletov, na katerih so prisotni tudi starši otrok. Zadnja leta izvajajo tudi nočni pohod, ki je zelo priljubljen. Planinski vodniki jim tekom leta na nekaj srečanjih predavajo o različnih temah iz Planinske šole. Mlajšo planinsko skupino, v katero sodijo otroci od 1. do 5. razreda, na osnovni šoli vodita Mateja Čokelc in Franc Petek. Na leto izvedejo 4 izlete in nekaj srečanj. Starejša skupina, v kateri so otroci od 5. razreda naprej, pa deluje pod mentorstvom Mateje Drev Sem in Jožice Globačnik. V šolskem letu izvedejo vsaj 4 izlete. Planinci se udeležujejo tudi orientacijskih tekmovanj lige Smrekovec in SPOT-a in sodelujejo na tekmovanju Mladina in gore. V mesecu avgustu vsako leto v sodelovanju s PD Velenje, PD Rečica ob Savinji in PD Podčetrtek izvedemo planinski tabor za osnovnošolce.  V letu 2019 za zadnjo triado osnovne šole pripravljamo tudi planinsko šolo, s katero želimo popestriti dogajanje na Osnovni šoli KDK Šoštanj ter predvsem bolj intenzivno mlade seznanjati s planinstvom.

Planinska skupina Mentorji
Osnovna šola KDK Šoštanj – starejša skupina (6.-9. razred) Mateja Drev Sem in Jožica Globačnik
Osnovna šola KDK Šoštanj – mlajša skupina (1.-5. razred) Mateja Čokelc in Franc Petek
Vrtec Šoštanj Jožica Malus