Markacijski odsek

115

Markacijski odsek pod vodstvom Vlada Stropnika praviloma vsako drugo soboto v mesecu izvaja delovno akcijo na planinskih poteh pod okriljem PD Šoštanj. Poleg rednih akcij zraven spadajo še izobraževanja novih in izpopolnjevanja rednih markacistov, razne čistilne akcije na lokalnem nivoju, srečanja itd..

Ime in priimek Št. znaka
Vinko Pejovnik  391
Darko Čepelnik 1287
Jurij Drev 1288
Janez Gorjanc 1289
Primož Grudnik 1290
Janez Kugonič 1294
Vlado Stropnik 1300
Filip Vrabič 1303
Franc Urbanc 1414
Milan Grudnik 1467
Zvonko Klobučar 1547
Bojan Rotovnik 1557

Na akcijah pri urejanju planinskih poti aktivno sodelujejo tudi ostali člani PD Šoštanj, med katerimi je potrebno izpostaviti Cirila Kajbo, Marka Milešič Šerdonerja, Petra Laureta, Ivča Stropnika ter Danila Čebula.