novice aktivnosti fotogalerija gradiva povezave kontakt RSS kanali

Planinsko društvo Šoštanj deluje na področu zahodnega dela Šaleške doline že preko 110 let. V okviru društva delujejo mladinski, vodniški in markacijski odsek ter dve sekciji: Zlatorog in Gaberke. Društvo upravlja tudi dve obhodnici in sicer Trško pot okoli Šoštanja in Ravensko pot. Včlanjenih je okoli 300 planink in planincev, ki imajo možnost, da se udeležijo preko 20 izletov, pohodov, taborov in tur, ki jih društvo organizira vsako leto. Postanite oz. ostanite člani PD Šoštanj tudi vi! Obiščite društveno pisarno na Koroški cesti 13 (bivši vrtec Lučka) v uradnih urah, ki so vsak četrtek od 18h do 20h.

 
ZGODOVINA
AKTIVNOSTI 2017
ORGANIZIRANOST
SEKCIJE
ČLANARINA
TRŠKA in RAVENSKA POT
Avtor: www.pzs.si
Iskanje
 
Novice v moj e-predal

prijava   odjava
Vreme


Domov > ČLANARINA

ČLANARINA ZA LETO 2017

Članarino PD Šoštanj lahko plačate:

  • v društveni pisarni na Koroški cesti 13 (bivši vrtec Lučka) vsak četrtek od 18h in 20h
  • v cvetličarni Nahtigal (Trg bratov Mravljakov 1),
  • pri društvenih inkasantih (Matej Kortnik in Zinka Moškon).

 

 

 

 

Vrsta čl.

Obrazložitev

Znesek članarine

A

najbolj aktivni člani z največ ugodnostmi

52,00 €

A Druž.*

najbolj aktivni člani z največ ugodnostmi

47 €

B

aktivni člani z večino ugodnosti

25,00 €

B Druž.*

aktivni člani z večino ugodnosti

20 €

B1

osebe starejše od 65 let, z ugodnostmi B članov

18,50 €

S+Š

srednješolci in študenti do 26. leta starosti ter mladi, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov

16,00 €

S+Š Druž.*

srednješolci in študenti do 26. leta starosti ter mladi, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov

12,80 €

P+O**

predšolski in osnovnošolski otroci

7,00 €

P+O Druž.*

predšolski in osnovnošolski otroci

5,60 €

Druž.* -družinska članarina za posamezno vrsto članarine (starši in otroci do 26. let), se lahko obračuna kadar se članarina poravna najmanj za enega starša in enega otroka iz iste družine in se poravna hkrati

** po 1.9.2017 se za nove člane planinskih skupin na OŠ in vrtcu obračuna polovični znesek članarine

Za osnovnošolske otroke, ki ne zmorejo plačati članarine, pa se lahko članarina zniža na višino 2,8 € in sicer na predlog strokovnega osebja OŠ (razrednik, šolska svetovalna služba,…).

 

članska izkaznica

2,00 €

 

dnevnik Ringa raja in Mladi planinec (za P+O člane)

brezplačno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vse o ugodnostih in pravicah članov, ki so vključena v posamezno članarino si lahko preberete na spletni povezavi http://www.pzs.si/vsebina.php?pid=13 , o zavarovanjih članov planinskih društev včlanjenih v PZS na povezavi http://www.pzs.si/vsebina.php?pid=79.

Naj pa še posebej poudarimo prednosti, ki jih prinaša članstvo v planinskih društvih, ki smo včlanjena v PZS s plačano članarino v letih 2015-2018.

PRVA PREDNOST

Člani PD z veljavno planinsko izkaznico imajo do 50 % popust na ceno za prenočevanje v planinskih kočah planinskih društev, članic PZS, razen v sobah z 1 do 4 ležišči v planinskih kočah I. kategorije (30 %) ter so oproščeni plačila turistične takse.

DRUGA PREDNOST

Na osnovi posebnega sporazuma o reciprociteti imajo vsi člani PD popust tudi pri prenočevanju v več kot 1200 kočah partnerskih planinskih organizacij v Alpah in Pirenejih ter širše. Te so:

Avstrija OeAV- Osterreichister Alpenverein
Italija CAI- Club Apino Italiano             
  AVS- Alpenverein Sudtirol
Španija   FEDME - Federacion Espanolade Deportes de Montana
Nemčija     DAV- Deutscher Alpenverein
Švica CAS - Club Alpin Suisse
  AACBa-Akademischer Alpenclub Basel
  AACB- Akademischer Alpenclub Bern
  CAAG- Club Alpin Acaciemique Geneve
   AACZ- Akadernischer Alpenclub Zurich
Francija CAF - Club Alpin Francais

Poseben bilateralni sporazum pa velja tudi s PSH – Planinarski savez Hrvatske in z ÖTK – ÖsterreichischerrnTouristenklub.

Seznam slovenskih planinskih koč s povezavami na sezname planinskih koč v tujini: https://www.pzs.si/koce.php

TRETJA PREDNOST

Člani planinske organizacije s plačano članarino kategorije A so nezgodno zavarovani v gorah v primeru trajne invalidnosti za 75.000 €, za primer nezgodne smrti  pa za 25.000 €. Člani kategorij B, B1 in S+Š so zavarovani v gorah v primeru trajne invalidnosti v višini 8.500 €, za primer nezgodne smrti pa 5.500 €. Člani kategorije O+P so zavarovani v gorah v primeru trajne invalidnosti v višini 8.500 €, zakonodaja pa ne dopušča zavarovanje otrok do 15 leta za nezgodno smrt, imajo pa krite pogrebne stroške do višine 1.500 €.

ČETRTA PREDNOST

Člani planinske organizacije s plačano A+ članarino so zavarovani za odgovornost glede poškodb stvari in oseb v višini 150.000 €, ostale kategorije pa v višini 50.000 €.

PETA PREDNOST

Člani planinske organizacije s plačano članarino za tekoče leto so zavarovani za primer kritja stroškov reševanja v tujini z vključeno 24-urno asistenco pri reševanju v tujini in 24-urno zdravstveno asistenco v tujini. A člani imajo zavarovano kritje stroškov reševanja za ves svet do vrednosti 25.000 € in kritje zdravstvene asistence za cel svet do vrednosti 10.000 €. Ostale kategorije članov imajo v gorah Evrope in Turčije krite stroške reševanja do višine 3000 €, ter kritje zdravstvene asistence do višine 3.000 €.

V okviru zdravstvene asistence za tujino se krijejo tudi stroški vračila poškodovanega v Slovenijo, v okviru zavarovalne vsote za posamezno kategorijo članstva. 

Trajanje zavarovanja in jamstva

Zavarovanje je veljavno, če je članarina poravnana vsaj en dan pred nesrečo. Zavarovalno kritje pri A članarini začne veljati šele naslednji dan po tem, ko so bilo s strani matičnega društva na Planinsko zvezo Slovenije sporočeni podatki o članu. Priporočamo, da članarino, ki vključuje strošek zavarovanja, poravnate v času do 31. januarja.

Za člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja, velja neprekinjeno zavarovalno jamstvo. tudi za zdravstveno asistenco v tujini. Če člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine. 

ŠESTA PREDNOST

Zavarovanje članov PZS izvaja zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.. Poleg osnovnega zavarovanja članom PZS ponujajo ugodno sklenitev celoletne Coris asistence, ki nudi celovito kritje v tujini, ter dodatna zavarovanja z ugodnimi komercialnimi popusti. Podrobnejše informacije o popustih in njihovem koriščenju najdete na spletni strani PZS.

PDF Zgibanka Zavarovanje članov Planinske zveze Slovenije (1,3 MB)

Preberite tudi: Nove ugodnosti zavarovalnice Adriatic Slovenica za člane PZS

SEDMA PREDNOST

Člani planinske organizacije imajo 20 % popust pri nakupu vseh edicij, zemljevidov in izdelkov, ki jih izdaja Planinska založba PZS. Ta ugodnost je z enakimi popusti na voljo tudi planinskim društvom, če želijo edicije PZS posredovati svojim članom.


Vsi člani PZS so upravičeni do 25 % popusta pri letni naročnini na revijo Planinski vestnik.

OSMA PREDNOST

Z včlanitvijo v PZS preko enega od 287 članov PZS (društva, klubi ...) po vsej Sloveniji boste postali član organizacije, ki šteje (v letu 2014) 53.975 članov vseh starosti. Med njimi je skoraj 17.000 mladih planincev, od predšolskih otrok do starosti 26 let, kar kaže na velik delež mladih in obeta rast in razvoj planinske organizacije tudi v prihodnje. Med nami boste zanesljivo našli enako misleče ljubitelje gorske narave, družbo v aktivnostih, ki so vam všeč - in nove prijatelje.

DEVETA PREDNOST

Člani PZS, ki se ob nakupu izkažejo z veljavno planinsko izkaznico, dobijo posebne popuste v nekaterih prodajalnah športne opreme in obutve po vsej Sloveniji, 20 % popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani in pri sklenitvi raznih zavarovanj.

 

V sodelovanju s Portalom sostanj.info