novice aktivnosti fotogalerija gradiva povezave kontakt RSS kanali

Planinsko društvo Šoštanj deluje na področu zahodnega dela Šaleške doline že preko 110 let. V okviru društva delujejo mladinski, vodniški in markacijski odsek ter dve sekciji: Zlatorog in Gaberke. Društvo upravlja tudi dve obhodnici in sicer Trško pot okoli Šoštanja in Ravensko pot. Včlanjenih je okoli 300 planink in planincev, ki imajo možnost, da se udeležijo preko 20 izletov, pohodov, taborov in tur, ki jih društvo organizira vsako leto. Postanite oz. ostanite člani PD Šoštanj tudi vi! Obiščite društveno pisarno na Koroški cesti 13 (bivši vrtec Lučka) v uradnih urah, ki so vsak četrtek od 18h do 20h.

 
ZGODOVINA
AKTIVNOSTI 2018
ORGANIZIRANOST
SEKCIJE
ČLANARINA
TRŠKA in RAVENSKA POT
Avtor: www.pzs.si
Iskanje
 
Novice v moj e-predal

prijava   odjava
Vreme


Domov > ORGANIZIRANOST

Spisek članov Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča

  ime priimek Funkcija
       
UPRAVNI ODBOR
1 Matej Kortnik predsednik društva
2 Jurij Drev podpresednik društva
3 Janez Kugonič podpredsednik društva
4 Vladimira Lepko tajnik društva
5 Ivana Grudnik blagajnik društva
6 Marko Borovnik voljen član UO
7 Danica Švarc voljena članica UO
8 Borut Zajc voljen član UO
9 Primož Grudnik načelnik vodniškega odseka
10 Tjaša Ostervuh načelnica mladinskega odseka
11 Vlado Stropnik načelnik markacijskega odseka
12 Igor Rezman predstavnik sekcije Gaberke
13 Maša Naroločnik Sinur predstavnica sekcije Zlatorog
       
NADZORNI ODBOR
1 Valter Pirtovšek predsednik NO
2 Metka Nahtigal Obšteter članica NO
3 Danilo Čebul član NO
       
ČASTNO RAZSODIŠČE
1 Zinka Moškon
2 Andrej Veternik  
3 Jure Grudnik

Planinsko društvo Šoštanj je dne 17.7.2009 pridobilo ODLOČBO Ministrstva za šolstvo in šport RS o podelitvi stautsa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa (št. odločbe: 6717-36/2009/2 (0514)).

Kontaktni podatki Planinskega društva Šoštanj:

 • društvena pisarna na Koroški cesti 13 v Šoštanju (bivši vrtec Lučka),
 • uradne ure v društveni pisarni v 1. nadstropju: vsak četrtek od 18h do 20h,
 • el. naslov: info@pd-sostanj.si,
 • telefon: 070 804 457

 


ODSEKI PD ŠOŠTANJ

V Planinskem društvu Šoštanj aktivno delujejo naslednji odseki:

 


MLADINSKI ODSEK

Leto 2012

Načelnica MO je Tjaša Ostervuh. MO združuje 3 planinske skupine, eno v Vrtcu Šoštanj pod vodstvom Jožice Malus in dve na Osnovni šoli Šoštanj: mlajša planinska skupina od 1. do 4. razreda pod vodstvom Mateje Čokelc in starejša planinska skupina od 5. do 9. razreda pod vodstvom Danice Švarc in Jožice Andrejc. Planinska skupina vrtca se je udeležila več izletov, utrjevali pa so tudi znanje iz poznavanja planinske opreme. Mlajša planinska skupina OŠ je osvojila 4 vrhove, starejša pa je bila še aktivnejša: udeležili so se Pokljuškega maratona in si ogledali Slovenski planinski muzej v Mojstrani, izvedli so dvodnevni izlet v Logarsko dolino in se redno udeleževali orientacijskih tekmovanj lige Smrekovec. Z uvrstitvijo na državno tekmovanje pa so bili zelo uspešni pri tekmovanju Mladina in gore. V avgustu je bil izveden tudi planinski tabor za osnovnošolce v Podvolovljeku.

Mladinski odsek je bil aktivno vključen v organizacijo Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja, ki je potekal pod okriljem Lige Smrekovec. Tekmovanje je potekalo v Mozirju in okolici.

Leto 2013

Tabor mladih planincev je potekal v Dovju, tudi v sodelovanju s PD Rečica ob Savinji in PD Velenje. Na OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj delujeta dve planinski skupini – mlajša pod vodstvom Mateje Čokelc in starejša pod vodstvom Danice Švarc in Jožice Andrejc. Osnovnošolci so se udeležili tekmovanja Mladina in gore in se uvrstili na državno tekmovanje. Redno so se udeleževali orientacijskih tekmovanj v okviru lige Smrekovec

 

Tjasa Ostervuh, načelnica MO PD Šoštanj

VODNIŠKI ODSEK

 

Leto 2015 je bilo glede aktivnosti vodniškega odseka z vidika akcij  uspešno, saj smo zaradi objektivnih razlogov od 28 akcij odpovedali samo štiri.  Zelo dobro so nam uspeli vsi trije tabori (družinski, za osnovnošolce in odrasle). Osnovnošolci so spoznavali območje Trnovske planote, odrasli pa smo se tokrat odpravili v Dalmacijo na območje Mosorja in Biokovega. Uspešno smo izvedli tudi  ture v visokogorju.

Zaradi slabšega vremena v mesecu juniju smo bili primorani prestaviti turo na Stol v mesec julij. Stol smo kasneje iz Avstrijske strani osvojili. Žal je vreme krojilo usodo dvodnevnega obiska Ziljskih Alp, ki jih bomo ponovili v letošnjem poletju. Zelo dobro je ponovno bila obiskana skupna akcija Varno v gore, ki je potekala na Jezerskem.

Opažamo, da so zadnje čase med pohodniki zelo priljubljene lažje panoramske poti, ki nam poleg hoje ponujajo še veliko drugih zanimivih dopolnil (naravne lepote, zgodovinske in krajevne posebnosti…). Vodniki se bomo potrudili, da bodo ti izleti vedno prisotni v naših planih.

V letu 2015 smo prav tako sodelovali z občino Šoštanj (Športna zveza Šoštanj), v sodelovanju s  katerimi smo organizirali tradicionalen pohod na Smrekovec in Krajevno skupnost Šoštanj, s katero smo skupno organizirali pohod po Trški poti, ki je bil izveden v okviru praznika Krajevne skupnosti Šoštanj. Pohoda po Trški poti se je udeležilo preko 80 planincev.

V vodniškem odseku smo v letu 2015 pridobili nove jakne in prve pomoči za vodnike. Nekaj vodnikov je uspešno opravilo tudi izpopolnjevanja za svoje kategorije.  

Tudi v letu 2015 smo skozi celotno leto zbirali planinske fotografije, ki smo jih kasneje uporabili za izdelavo planinskega koledarja za leto 2016. Veliko se jih je odzvalo, ter prispevalo svoje fotografije; najlepše pa so na koledarju zagotovo našle svoje mesto.

Velika zahvala velja vodnikom, ki veliko svojega prostega časa in dobre volje namenijo za samo organizacijo, ter  izpeljavo izletov, ki je v današnjem času zahtevna in predvsem zelo odgovorna na vseh področjih (varnost, poznavanje okolja …). Seveda pa hvala  tudi našim najbližjim in seveda vsem vam, ki nas podpirate pri izvedbi vseh aktivnosti.

Plan aktivnosti za leto 2016 je raznolik,  zatorej upam, da bo vsakdo našel nekaj zase.

Želim vam varen in zadovoljen korak!

 

Primož Grudnik

načelnik Vodniškega odseka PD Šoštanj

 

SEZNAM VODNIKOV PD Šoštanj

VODNIK-/ CA

GSM

vodniška kat.

Andreja Konovšek Jalen

031/869 927

A, B, C*, D

Andrej Veternik

 

A, B*

Bojan Rotovnik

 

A, B, D, G

Brina Zabukovnik Jerič

041/432 368

A

Evgen Drvarič

/

A, B

Filip Vrabič

031/743 030

A

Igor Rezman

041/776 234

A,B

Janez Kugonič

031/702 365

A

Jure Drev

041/776 269

A, B, D

Jure Grudnik

041/437 235

A

Marko Borovnik 031/593 162 A*

Martina Pečnik Herlah

031/738 821

A, B, D

Matej Kortnik

040/328 898

A, B, D

Miran Hudej

041/776 268

A, B

Primož Grudnik

031/583 273

A, B, C*, D

Roman Branc 041/272 801 A*

Tina Jemec

040/626 913

A

Valentina Uran 040/452 017 A, D

Vlado Stropnik

031/392 146

A,B

Tjaša Konovšek

031/713 858

A

Tjaša Ostervuh

051/412 969

A

Opomba: * pripravnik/ -ca za označeno kategorijo

 


 

 

MARKACIJSKI ODSEK

Gede na to, da smo v markacijskem odseku v lanski jeseni pridobili kar sedem novih članov, smo si program dela za leto 2013 zastavili malo bolj obširno in zahtevno. Vsi novi člani so bili predstavljeni že v lanskem poročilu.

Na sestanku MaO 20. februarja 2013, smo določili skrbnike posameznih planinskih poti, s katerimi gospodari naše društvo. Naloge skrbnikov so predvsem obnova markacij, rezanje in odstranjevanje vejevja in na pot podrtega drevja. Prevzamejo pa tudi skrb za žige in vpisne knjige, kjer le-te obstajajo. Dogovorili smo se tudi, da se markacije lahko rišejo s šablono. Odločitev sprejme vsak zase. Vsa zahtevnejša dela na planinskih poteh se opravljajo v okviru večjih delovnih akcij.

SKRBNIKI POTI:

1. Primož Grudnik

 

 • Šoštanj–Forhtenek
 • Trška Pot (Vila Široko–Ribiška koča)

 

2. Franja Vačovnik

 

 • Ravenska pot

 

3. Vinsko Pejovnik, Vinko Martinovič

 

 • Zavodnje–Sleme
 • Trška pot od Ribiške koče do Vrhovnika

 

4. Jure Drev, Peter Lavre, Damjan Mohorič

 

 • Šoštanj–gora Oljka
 • Trška pot (Ribiška koča–Tomic)

 

5. Matej Novak, Filip Vrabič

 

 • Šoštanj–Šmihel (pot se markira od Mostnarja)

 

6. Jani Gorjanc, Janko Špeh

 

 • Šoštanj–Smrekovec (pot se markira od Mostnarja)

 

7. Vlado Stropnik, Darko Čepelnik, Janez Kugonič

 

 • Topolšica–Sleme
 • E6 (Mostnar–Žlebnik)
 • Grebenšek–Slanica–Sleme
 • Trška pot (Tomic–Vila Široko

 

Vsi markacisti so svoja dela na planinskih poteh opravljali zadovoljivo in skrbno. Novim markacistom pa se opravljena dela štejejo kot pripravništvo za registracijo pri PZS. Vsi so oddali tudi pisno poročilo o opravljenih delih.

Na prvi od zgoraj omenjenih delovnih akcij smo v mesecu maju posekali grmovje na pobočju pod Pustim gradom ter pokosili travo okoli njega. Vse to smo opravili v dogovoru s Krajevno skupnostjo Šoštanj.

Jure Drev je poleti izdelal pet lesenih zabojčkov z ročaji, ki nam sedaj služijo za prenašanje in shranjevanje barv ter ostalega orodja, potrebnega pri markiranju planinskih poti. Franja Vačovnik pa je na omenjene zabojčke vgravirala napis in znak PD Šoštanj. Priskrbeli smo še kovinske nastavke, iz katerih smo izdelali strgala za čiščenje drevesnega lubja. Strgala so nepogrešljivo orodje pri risanju markacij na drevesa. Na Ravenski planinski poti so člani Turističnega društva Pristava popravili most preko hudourniške grape pod kmetijo Apat. Prav tako je bila na Ravenski poti na Bukovem vrhu nad Velunjskim grabnom zgrajena lesena razgledna ploščad in nekaj klopi za počitek. To delo je s svojo ekipo opravil Marjan Pečovnik.

V začetku meseca avgusta smo kar s precejšno zamudo, pa vendarle, začeli graditi brv na potoku Kramarica pri domačiji Požgane v Belih Vodah. Na 10,5 m dolgo kovinsko konstrukcijo, ki so jo za izgradnjo brvi zvarili v delavnici Premogovnika Velenje, smo pritrdili macesnove tramove, iz enakega lesa izdelali in pritrdili tudi trikotne opore za namestitev varovalne ograje na brvi. Na ustrezno mero smo nažagali tudi deske za izdelavo pohodnega dna. Vsa opisana dela sta na Goričnikovi kmetiji strokovno izvedla Jošt Napotnik in Matej Stropnik. Med tem časom pa smo člani odseka na lokaciji, kjer naj bi stala brv, na desnem bregu potoka Kramarica pozidali kamniti podporni zid Na levem bregu potoka smo samo malce popravili stari temelj, na katerega je že bila nekoč oprta ena od brvi. S tem opravilom smo zagotovili varne temelje za postavitev nove brvi. V nadaljevanju del, v začetku meseca septembra, smo delno sestavljeno brv pripeljali na mesto in jo istočasno postavili na pripravljene temelje. Potrebno je bilo še pribiti pohodno dno, pritrditi varovalno ograjo in urediti okolico. Tudi to smo po kakšnem tednu odmora postorili in ob koncu vseh del pritrdili še tablo z znakom PD Šoštanj in letnico izdelave. Naredila sta jo Franja Vačovnik in Jošt Napotnik. Izkoristili smo priložnost občinskega pohoda na Smrekovec in 26. septembra 2013 s skromno otvoritvijo predali brv v uporabo planincem, pohodnikom in seveda domačinom. Zaradi številnih darovalcev materiala in strokovne delovne sile smo za izgradnjo brvi porabili minimalna finančna sredstva. Denar smo potrošili samo za nakup raznih vijakov, navojnih palic, žebljev in seveda nekaj malega za hrano in pijačo. PD Šoštanj se zahvaljuje vsem, ki ste pripomogli k izgradnji nove brvi na potoku Kramarica v Belih Vodah. Pomagali so: Premogovnik Velenje, podjetje HTZ (izdelava kovinske konstrukcije) posredoval gospod Roman Oblak. Podjetje RGP (prispevali 6 palet betonske malte) posredoval član MaO Jani Gorjanc. Macesnov les so prispevali naslednji belovojski kmetje: kmetija Goličnik (po domače Počvaunik), kmetija Rezoničnik, p. d. Belovošek, kmetija odprtih vrat Alojza Hriberšeka, p. d. Napotnik. Les je prispeval tudi Janez Navodnik. Prevoz omenjenega lesa na žago je opravilo Prevozništvo Franc Navodnik iz Topolšice. Les so na ustrezne mere nažagali na kmetiji Petrič, p. d. Rožič v Florjanu. Izdelava in montaža lesene konstrukcije na kovinsko in pritrditev pohodnega dna in varovalne ograje sta izvedla Jošt Napotnik in Matej Stropnik. Prevoz delno sestavljene brvi in drugih materialov na lokacijo sta opravila Matej in Darko Stropnik. Postavitev konstrukcije na pripravljene temelje je s svojim avtodvigalom opravil Peter Grudnik. Zahvaljujemo se seveda tudi domačiji Požgane. Dovolili so nam uporabo njihove električne energije in vode, posodili so mešalec za beton, postregli s pijačo. Zahvaljujemo se jim za potrpežljivost in dobro voljo, prav tako vsem članom markacijskega odseka za požrtvovalno delo.

V dogovoru s KS Šoštanj pripravljamo registracijo in ustrezno ureditev poti iz Šoštanja na Pusti grad. V ta namen smo že pridobili soglasja lastnikov zemljišč, po katerih poteka pot, in predračune za materiale, ki jih bomo potrebovali za izvedbo potrebnih del na omenjeni poti. To je seveda naslednja večja naloga, ki smo si jo zadali v MaO PD Šoštanj.

Spoštovane planinke in planinci, naj vam bo vsak korak na naših in vseh planinskih poteh v veselje in zadovoljstvo!

Vlado Stropnik, načelnik markacijskega odseka pri PD Šoštanj

 

V sodelovanju s Portalom sostanj.info